Amnesty International bag flere underskriftsaktioner mod overgreb i Danmark og udlandet

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har taget initiativ til en underskriftskampagne, hvor organisationen opfordrer mennesker til at skrive til formanden for Folketingets Integrationsudvalg, Karen Jespersen, vedr. frihedsberøvelsen af sårbare udlændinge.
Organisationen har også iværksat kampagner, hvor man kan protestere mod overgreb mod fredelige demonstranter i Bahrain og slutte op om kravet om beskyttelse af en ledende skikkelse i reformbevægelsen i Yemen.

Amnesty International har i sit seneste medlemsblad “Amnesty” sat fokus på udlændinge, som frihedsberøves i Ellebæk-fængslet.

I den forbindelse har Amnesty International også taget initiativ til en aktion på organisationens hjemmeside, hvor man kan skrive til Integrationsudvalgets formand, Karen Jespersen, og støtte Amnesty Internationals anbefalinger.

Amnesty opfordrer hende til, som formand af Folketingets integrationsudvalg, at arbejde for, at domstolskontrollen skærpes, således at der kun anvendes frihedsberøvelse, når der absolut ikke er andre alternativer, og at der etableres en screeningsordning med uvildige fagfolk, så særligt sårbare personer eller grupper ikke udsættes for frihedsberøvelse.

Derudover mener Amnesty, at der skal oprettes en sygeafdeling i Ellebæk, der sikrer en akut hjælp til de udlændinge, der får psykiske problemer af at være indsat. Skriver Bent Dahl Jensen på NetAvisen Multisamfund.dk