Asylret.dk: En god nyhed midt i al modgang


Tvangsudvisning af ung afghansk kvinde stoppet
Skriver Asylret, Jura-gruppen på webstedet FaceBook

-og fortsætter
Tidligere i denne uge har Asylret udsendt meddelelser angående tvangsudvisningen af en afghansk mor og hendes yngste datter.

På trods af den ældste datters meget alvorlige sygdom sidder faderen fortsat indespærret i Ellebæk og afventer tvangsudvisning.

Så længe de danske myndigheder holder faderen indespærret i Ellelbæk er den ældste datter i realiteten alene i Danmark uden familie, der kan tage hånd om hende.

Dette er overladt til hendes nærmeste venner, på hvem der dermed hviler et urimeligt tungt ansvar.

I arbejdet med sagen dannede Asylret en lille komite, der arbejdede / arbejder på følgende områder

A. kontakt til de afghanske myndigheder og indhentning af de nødvendige dokumenter.
B. indhentning af oplysninger hos diverse danske myndigheder.
C. Kontakt til sundhedsvæsnet.

Stop for udvisningen af den unge afghanske kvinde er resultatet af 6 dages hårdt arbejde og Asylret arbejder fortsat på sagen.

Vi prøver at finde en vej, så familien, der er splittet af de danske myndigheders ubarmhjertige fremfærd, (se tidligere meddelelser) igen kan blive forenet.

Asylret opfordrer til at den kommende S-SF regering arbejder på en grundig udmugning af den herskende altødelæggende udlændingepolitik, som den afghanske families kranke skæbne er en alt for klar illustration af.

Reference
webstedet //Asylret-Jura-gruppen-FaceBook

For yderlig læsning

Australsk Fredspris til Julian Assange
 
Tavs delegation i FNs Menneskerettighedsråd –Ynkeligt