Auken: Ingen EU-penge til Israels ulovlige bosættelser

020920132150
Auken: Ingen EU-penge til Israels ulovlige bosættelser
Margrete Auken har taget initiativ til et åbent brev til EU’s udenrigsrepræsentant Catherine Ashton om ulovlige israelske bosættelser. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og fortsætter
114 medlemmer af Europa-Parlamentet har skrevet under.
I dag har Europa-Parlamentet vedtaget verdens største forskningsprogram; Horizon 2020.
Budgettet er på svimlende 524 mia. kr., og som eneste ikke-EU land (udover Norge og Schweitz) har Israel fuld adgang til at søge midler på lige fod med EU-lande.

For at forhindre at EU-penge ender i ulovlige israelske bosættelser har EU-Kommissionen udarbejdet de såkaldte ‘guidelines’.

Men det tyder på at israelske forhandlere prøver på at fjerne enhver henvisning til EU’s retningslinjer fra den skriftlige aftale om Israels deltagelse i programmet som er i gang med at blive forhandlet på plads lige nu.

“Da vi opdagede det mulige ‘smuthul’, tog jeg initiativ til at sende et åbent brev fra Europa-Parlamentet til Catherine Ashton som nødvendigvis må tage affære hvis hun og Kommissionen skal kunne være 100 pct. sikre på at EU-borgeres skattekroner ikke bruges i bosættelserne og dermed krænker international lovgivning, svækker de igangværende fredsforhandlinger og undergraver EU’s troværdighed,” siger Margrete Auken.

“Israelske forhandlere er både hårde og snedige, men Catherine Ashton skal vide at hun har støtte fra Europa-Parlamentet til at holde stand og være mindst lige så så vågen,” siger Margrete Auken.

“Et enstemmigt verdenssamfund har gang på gang erklæret Israels bosættelser ulovlige.

Nu skal der handling bag ordene så Israel mærker at det har konsekvenser at de bare blæser på international ret.

Det er også den bedste støtte EU kan give til fredskræfterne i Israel der gentagne gange har følt sig svigtet af EU’s passive accept af besættelsen og af alle de deraf følgende grove krænkelser af menneskerettighederne,” siger Margrete Auken.

EU’s guidelines er vedtaget af et enstemmigt Ministerråd.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Den Grønne gruppe i parlamentet.