About CEZ


Afstemning om Ecodesign

Posted On apr 25 2018 by

Afstemning om Ecodesign Ugens møde i miljøudvalget byder på mange diskussioner og afstemninger. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det vigtigste punkt på dagsordenen er afstemningen om midtvejsevalueringen af Ecodesign-direktivet som Margrete er de Grønnes ordfører på. Ecodesign er et program der pålægger bestemte elektriske husholdningsapparater, fx elkedler og støvsugere, at opfylde fastlagte, ambitiøse energistandarder. Det kan lyde småt, men det har betydet at der i EU hvert år spares lige så meget CO2 som hele Italien bruger, og hver husstand har i gennemsnit sparet 3.600 kroner om året. Der er et bredt enighed blandt Parlamentets grupper …


Mundtlig forespørgsel om “bekæmpelsen af usikre og midlertidig jobs i EU”

Posted On apr 24 2018 by

Mundtlig forespørgsel om “bekæmpelsen af usikre og midlertidig jobs i EU” Tirsdag behandler medlemmerne af PETI-udvalget et udkast til mundtlig forespørgsel til Europa-Kommissionen vedrørende usikker og midlertidig beskæftigelse i EU. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Spørgsmålet henviser til de bekymringer der rejses i borgerklager om bekæmpelse af forskellige former for usikker beskæftigelse, fx. brugen af 0-timers kontrakter samt misbrug af tidsbegrænsede kontrakter både i den offentlige og private sektor. Medemmerne af PETI vil gerne have svar på, hvilke initiativer Kommissionen tager for at løse disse problemer og sikre korrekt gennemførelse af EU’s arbejdsmarkedslovgivning. Det sker på …


EU har medansvar for situationen i Palæstina

Posted On apr 24 2018 by

EU har medansvar for situationen i Palæstina Under Strasbourg-ugen holdte Margrete en 1-minuts tale i Plenum hvor hun forklarede hvorfor De Grønne støtter fællesforslaget til resolutionen. Det var et svært kompromis, og det rummer meget vigtige punkter. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I fredags åbnede israelske soldater endnu engang ild mod de ubevæbnede demonstranter hvilket resulterede i fire dræbte palæstinensere og yderligere 150 sårede. En af de dræbte var kun 15 år. Hvordan kan det blive ved og hvor længe vil det fortsætte uden en mærkbar reaktion fra EU’s side? Dette er bare én af de …


Behov for en humanitær løsning!

Posted On apr 19 2018 by

Behov for en humanitær løsning! Det fatale skyderi fra Israelske skarpskytter mod ubevæbnede palæstinensiske demonstranter i Gaza har gennem fremkaldt hårde reaktioner fra hele verden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter. 50 års besættelse, de sidste 10 reel belejring af Gaza har nu fået de indespærrede palæstinensere mobiliseret til ikke-voldelige protester mod Israels voldsomme overgreb. Israaels svar er helt ude af proportion. Omsider har vi fået sagen på dagsordenen i Plenaren torsdag formiddag. Men den israelske lobby er heftigt så lad os nu se om der kommer andet ud af det end mere eller mindre skarpe ord. Det …


Europas cirkulære økonomi

Posted On apr 18 2018 by

Europas cirkulære økonomi Efter Kommissionen først havde forsøgt at slagte hele cirkulær økonomi-lovpakken – under heftig protest fra stort set alle interessenter på området, inkl alle miljøministrene – fremsatte den igen nogle noget mindre ambitiøse forslag i 2015. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter. Der har været lange og hårde forhandlinger både i Parlamentet og imellem Parlamentet og Rådet (regeringerne) i de såkaldte trilogforhandlinger. De tre vigtigste lovforslag skal til afstemning på onsdag. Her fastlægges rammerne for affaldshåndtering, emballage og emballageaffald og lossepladser frem til 2030. Den Grønne Gruppe har fået indført at medlemslandene er pålagt at mindske …


Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres

Posted On apr 17 2018 by

Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres Margrete har været de Grønnes forhandler på Parlamentets rapport om midtvejsevalueringen af det syvende miljøhandlingsprogram. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter Studier har vist at miljøhandlings-programmet er effektivt, men at det halter gevaldigt med implementeringen i medlemslandene med store konsekvenser for de europæiske borgere. Luftforurening kræver fx 400.000 liv om året på tværs af EU og er dertil vurderet til at koste de Europæiske samfund imellem 330 og 940 milliarder Euro i sundhedsomkostninger. Programmet løber fra 2013 til 2020, og det ser ikke ud til at de fastsatte mål bliver nået. Flere af målene …


Internationalt politisamarbejde 192 lande

Posted On mar 31 2018 by

  Internationalt politisamarbejde 192 lande To nye stater blev medlemmer af Interpol-politisamarbejdet, på den 86ne generalforsamling der blev afholdt i Beijing, Kina den 27 september 2017. Den verdensomspændende politimyndigheden udgør nu 192. lande. Staten Palæstina og Salomonøerne er nu INTERPOL-medlemslande efter deres ansøgning om medlemsskab blev godkendt, med et flertal på mere end to tredjedele, på den årlige generalforsamlingen. Beslutningen er baseret på anbefalinger fra den tidligere generalsekretær for juridiske anliggender og juridiske rådgiver i De Forenede Nationer, Hans Corell, på et mandat fra FN’s generalforsamlingen sidste år. Man vedtog også et nærmere regelsæt, en resolution, der fortolker forfatningens artikel …


Fordummende mediepropaganda med næse

Posted On mar 27 2018 by

  Fordummende mediepropaganda med næse Propaganda er et værktøj, som hyppigt er brugt til at skabe opmærksomhed om sit produkt. Det ses også i klummegenren hvor mange aviser og blade vælger at få en kendt person til at skrive deres klumme, fx en stand-up komiker. Ministerkritik med en næse Rekordholderen er Uffe Ellemann-Jensen, der blev tildelt ikke mindre end 80 næser, heraf de fleste som følge af fodnotepolitikken, hvor han som udenrigsminister var pålagt at repræsentere synspunkter i NATO, han ikke selv delte. En næse Udtrykket bruges ofte om kritik af minister, udtrykt af et flertal i Folketinget eller af …


Vi hilser ‘Social Fairness’ velkommen

Posted On mar 20 2018 by

Vi hilser ‘Social Fairness’ velkommen Den længe ventede ‘Social Fairness pakke’ som blandt andet indeholder forslaget om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, blev præsenteret i sidste uge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Myndigheden skal koordinere mellem borgere og virksomheder der flytter inden for EU, og tage sig af de udfordringer der følger med. Denne mekanisme er helt nødvendig for at bekæmpe grænseoverskridende social svig. Vi ser helst at initiativerne medfører reelle forbedringer og tilstrækkelig social beskyttelse til alle arbejdstagere uanset deres beskæftigelsesstatus, kontrakttype eller varighed. Alt i alt hilser vi pakken velkommen. Den indeholder gode muligheder for at …


Bizar rapport om plastikposer

Posted On mar 19 2018 by

Bizar rapport om plastikposer Landbrugs- og Miljøministeriet udgav onsdag i sidste uge en fuldstændig bizar rapport om plastikposer. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Bare rapportens præmis: problemet med henkastede plastikposer er ubetydeligt i Danmark, og derfor slet ikke er med i undersøgelsen! I konklusionen fastslår man at den bedste måde at komme af med poserne efter endt brug er ved forbrænding. Hallo! I EU har vi i årevis arbejdet på at sikre at affaldshierarkiet bliver respekteret; forebyggelse, genbrug, genindvinding, forbrænding og deponering! Forbrænding anses som den næstværste måde at håndtere affald, ja som den værste hvis …


En uskøn omgang med EMA

Posted On mar 14 2018 by

En uskøn omgang med EMA Torsdag stemmer vi også om det nye hjemsted for EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, der skal ud af London efter BREXIT. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De europæiske regeringer vedtog (i sidste runde ved lodtrækning) 20. november 2017 at det vigtige EU-agentur der bl.a. godkender vores medicins sikkerhed såvel som effektivitet, skal ligge i Amsterdam. 18 byer, heriblandt København, bød på at huse agenturets 900 ansatte. Som De Grønnes ordfører på forslaget og har jeg arbejdet for at Parlamentet står samlet om at EMA kan videreføre sit arbejde med færrest mulige forstyrrelser …


Højrefløjens udvanding af Parisaftalen

Posted On mar 13 2018 by

Højrefløjens udvanding af Parisaftalen Onsdag diskuterer Parlamentet byers og regioners rolle i gennemførelsen af målene fra Parisaftalen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter. Det oprindelige tekstudkast herom var rigtig godt, men det var fra alle sider erkendt at det stadigvæk ikke er tilstrækkeligt. Alligevel er højrefløjen lykkedes med at udvande teksten da den var til afstemning i regionsudvalget. På gruppemøderne forud for afstemningen skal vi i de Grønne tage stilling til hvordan vi nu skal stemme. Spørgsmålet er om det er her vi skal gøre det klart at teksten simpelthen er for tynd til at stemme for. Naturen …