Bedre lovgivning i EU

020920132150

Bedre lovgivning i EU
Onsdag d. 9. marts godkender Europa-Parlamentet officielt den nye uformelle aftale mellem de tre EU-institutioner – Kommissionen, Rådet og Parlamentet – om at sikre en bedre lovgivningsprocedure. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Guy Verhofstadt, formand for den Liberale Gruppe, har ført forhandlingerne på vegne af parlamentet.

I følge den nye aftale skal Kommissionen rådføre sig med både Rådet og Parlamentet når den laver sit årlige arbejdsprogram; hvis Kommissionen trækker lovforslag tilbage, skal den komme med en begrundelse herfor; eksperter fra Parlamentet og Rådet skal løbende inddrages i Kommissionens ekspertgruppers arbejde.

Dette er klare forbedringer i forhold til den eksisterende aftale om bedre regulering.

Den Grønne Gruppe ser det som et stort fremskridt at kommunikationen mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen styrkes.

De Grønne er dog skeptiske overfor at der i følge aftalen skal laves meget omfattende konsekvens-analyser hvor de forskellige aktører, herunder lobbyister inddrages meget tidligt i processen.

Det lyder umiddelbart fornuftigt, men Parlamentet og rådet kan ikke være sikre på om Kommissionen reelt kun vil tage hensyn til erhvervslivets interesser og kun bruger deres data i den proces.

Den Grønne Gruppe frygter at de omfattende ‘konsultationer’ forud for og under lovgivningsarbejdet kommer til at erstatte den politiske beslutningsproces vi har i dag hvor mange forskellige interesser høres og de folkevalgte politikere også reelt er lovgivere.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her