Bedre redskaber i kampen mod social dumping

020920132150
Bedre redskaber i kampen mod social dumping
I denne uge stemmer Parlamentet om den endelige godkendelse af revisionen af håndhævelsesdirektivet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
De Grønne har kæmpet hårdt for at sikre arbejdstagere i EU bedre forhold.
Formålet med håndhævelsesdirektivet er at sikre arbejdstagere i EU lande de samme rettigheder som de nationale arbejdere i landet.

Når en tysker arbejder i Danmark, skal det ske på samme arbejds- og lønvilkår som for en dansker der er i arbejde i Danmark.

Helt simpelt: lige løn for lige arbejde.
Håndhævelsesdirektivet sikrer blandt andet at vi kan indføre kædeansvar nationalt; det vil betyde at hovedentreprenøren altid vil have ansvar for at der er ordentlige vilkår for arbejderne.

Der gives også mulighed for at tilpasse kontrolmekanismer efter de nationale omstændigheder, så landene kan bruge de redskaber der giver bedst mening.

Det er vigtigt fordi social dumping både har store konsekvenser for den enkelte arbejder der underbetales, men også for den fx danske arbejder som underbydes med overenskomststridig løn.

Men det betyder ikke at den hellige gral er velforvaret.
Det er vigtigt at landene – herunder også Danmark – nu følger trop og får indført kædeansvar og bedre kontrolmekanismer så borgernes rettigheder sikres uden skelen til nationalitet.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her