Begrænsning af madbenzin

Begrænsning af madbenzin
Omsider får vi sat en stopper for den ubegrænsede produktion af de såkaldte første generations biobrændstoffer i Europa. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Mange EU-lande har planlagt at opfylde deres målsætninger for vedvarende energi ved brug af biobrændsel frem for f.eks. vind og sol.

Det presser natur og landbrugsjord både indenfor og udenfor Europa og har alvorlige følger for både CO2-udledning og fødevarepriser.

Hvis EU-landene skulle gennemføre deres oprindelige planer for dyrkning af biomasse – altså energiafgrøder – ville det kræve 5 – 8 millioner hektarer ekstra land.

Nyt land findes typisk i tropiske områder hvor regnskove bliver fældet hvilket har omfattende følger også for klimaet.

Dette både direkte og indirekte forbrug af landbrugsjord til ’mad til biler’ er endnu ikke indregnet i EU’s CO2-regnskab (ILUC-effekten).

På tirsdag diskuteres ændringsforslag til lovgivningen om vedvarende energi og biobrændsler i Europa-Parlamentet.

Desværre er aftalen ikke så ambitiøs som håbet. Parlamentet og Rådet er blevet enige om at sætte et loft over produktionen af madbenzinen (1. generation) på 7 % ud af EU-landenes samlede produktion af vedvarende energi.

Men dette loft har kun Frankrig ramt indtil videre, så der er altså stadig plads til at de andre EU-lande kan øge produktionen af den skadelige madbenzin.

Derudover er det kun kommet med i aftalen at ILUC-effekten skal overvåges, ikke at den skal tælle med i EU’s CO2-regnskab.

Det er slet ikke godt nok, og da der skulle stemmes om loven i Europa-Parlamentets miljøudvalg, stemte Margrete sammen med De Grønne imod.

Debatten kan følges tirsdag kl 8.30 her

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her