Bertel mumler i psykiatrisag

Radikale Venstres psykiatriordfører, Anne Marie Geisler Andersen, havde torsdag indkaldt sundhedsminister, Bertel Haarder, i samråd om omlægning af tilskud til antidepressiv medicin. Skriver det Radikale Venstres i deres pressemeddelelse

-og fortsætter
Desværre resulterede samrådet i flere spørgsmål end svar fra sundhedsministeren.
-Ifølge eksperter er der stor risiko for, at omlægningen vil øge udgifterne til eksempelvis psykiatri og førtidspension.

Efter torsdagens samråd er det mit indtryk, at ministeren kun tror, der bliver tale om øgede udgifter til konsultationer hos læger og psykiatere.

Hvis det er tilfældet, er det en anelse blåøjet.
Vi fik dog ministeren til at love en oversigt over, hvad man forventer af merudgifter andre steder som følge af omlægningen, siger Anne Marie Geisler Andersen.

Et andet vigtigt aspekt er inddragelsen i processen, der ifølge patientorganisationer har været meget mangelfuld.

-Jeg er godt tilfreds med, at ministeren vil sikre større åbenhed, samt at alle relevante parter fremover inddrages i revurderingsprocessen.

Konkret lovede Bertel Haarder til samrådet, at patientforeningerne vil blive orienteret forud, samt at de vil blive formelle høringsparter.

Desværre lovede han ikke at sikre, at de relevante fagpersoner bliver inddraget i processen.
Det er u klogt af ministeren, siger Anne Marie Geisler Andersen.

Ikke mindst hvad angår hensynet til patienterne, er det vigtigt,
at man inddrager den nødvendige faglige ekspertise.

-For Radikale venstre er det vigtigt, at man inddrager de relevante fagpersoner i processen, så der i tilstrækkelig grad bliver taget højde for, at det enkelte præparat kan have vidt forskellig effekt og bivirkning fra patient til patient.

Ligeledes finder vi det meget uhensigtsmæssigt, hvis mennesker, der allerede er i behandling med god effekt, skal til at starte helt forfra på et nyt præparat.

Det kan få store konsekvenser for den enkelte at skulle forsøge sig med ny medicin, hvis man er midt i en depression, siger Anne Marie Geisler Andersen.

Samrådet vil blive fulgt op af en række skriftlige spørgsmål til sundhedsministeren fra Anne Marie Geisler Andersen. Skriver det Radikale i deres pressemeddelelse.
//radikale.dk