Besøg fra det irske parlament

020920132150
Besøg fra det irske parlament 
Når udvalget har behandlet en klage, kan det sende den videre til ombudsmanden
eller et andet udvalg i parlamentet – alt efter hvad klagen drejer sig om. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–Og forsætter
Efter at klagen er blevet behandlet i et andet udvalg, sendes den tilbage til borgerklageudvalget
som så kan lave en rapport til hele parlamenter med anbefalinger til videre handling.

De irske borgere får på denne måde mulighed for at gå direkte til parlamentet med
deres bekymringer og derved også få indflydelse på den politiske dagsorden.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Udvalget for borgerklager (PETI)
 
Den Europæiske Ombudsmand

Enhver borger eller person bosat i EU samt virksomhed, forening eller andet organ med hjemsted i EU kan klage til ombudsmanden. Du behøver ikke selv at være personligt berørt af fejlene eller forsømmelserne for at klage. – Se video herunder