Billigere telefoni i Europa

Kommissionen kom i sidste uge med sit udspil om mobiltelefoni i Europa.

Målet er at de europæiske forbrugere i fremtiden får mere gennemsigtige regler på området og at telefonien mellem landene i Europa bliver billigere. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Forslaget indeholder blandt andet bedre adgang til WIFI i offentligheden, bedre adgang til 3G netværk og lavere priser på roaming.

Der lægges desuden op til at afskaffe afgiften for at modtage opkald indenfor EU og at priserne på både fastnets- og mobiltelefoni bliver lavere når man ringer mellem EU lande fremover.

Der er mange positive tiltag i udspillet, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen.

Særligt den længere bindingsperiode, som også forslås, er kritisabel og en klar forringelse af forbrugeres forhold i nogle lande.

Kommissionens forslag er trods alt meget ambitiøst, og det er afgørende at den kommende behandlingsproces kommer til at foregå konstruktivt hvis det skal nå at blive gennemført inden det nye parlament kommer til i sommeren 2014.

Margrete håber på at partierne kan lægge partistridighederne til side og behandle forslaget hurtigt til gode for forbrugerne.

Det er der er gode muligheder for her før valget – billigere telefoni er nemlig noget alle vælgere kan forstå.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her