Plastik i havene

Posted On jun 13 2017 by

Plastik i havene SF’s plastikkampagne kører på fuldt drøn. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter Margrete har været i Holstebro og hørt hvordan de lokale SF’ere har gennemført politikker der markant nedbringer brugen af plastik og udledningen af plastaffald til naturen og havet. Plastikposedirektivet, som Margrete var hovedforhandler på og som blev vedtaget i 2015, er stadig kun ved at blive implementeret, og flere medlemslandene samt Kommissionen snøler med at leve op til deres forpligtelser.


SF klager over DK havdambrug til EU

Posted On jun 13 2017 by

SF klager over DK havdambrug til EU Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har sammen med andre SF-kollegaer sendt sagen om havdambrugene til Europa-Parlamentets ‘udvalg for andragender’ -borgerklageudvalget – petition. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter Hovedpunktet i klagen er at loven er i strid med såvel EU’s direktiv for havstrategi som EU’s vandrammedirektiv. I Bruxelles vil der blive forsøgt at få en såkaldt urgency-procedure sat i gang omkring sagen, for at Kommissionen hurtigst muligt får set på denne sag og forholdt sig til om EU-lovene er brudt. At SF har sendt sagen til EU har især flere lokale medier på …


De Grønne kræver bæredygtigt fiskeri i Middelhavet

Posted On jun 13 2017 by

De Grønne kræver bæredygtigt fiskeri i Middelhavet Stort set hele det politiske spektrum af Europa-Parlamentet bakker op om den egeninitiativ-rapport som de Grønnes Marco Affronte har været hovedforhandler på og som giver status på fiskebestanden og den socio-økonomiske situation i Middelhavet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter Rapporten er ikke lovligt bindende, men sender et stærkt signal til Kommissionen om at Middelhavet er i akut fare og der er behov for at gå i aktion NU! Middelhavet er et af de områder med størst biodiversitet i verden: mere end 17.000 arter. Men fiskebestanden lider under overfiskeri, 93% af …


Hilsen til Århus – årets europæiske kulturby

Posted On jun 13 2017 by

Hilsen til Århus – årets europæiske kulturby I dag tirsdag stemmer Parlamentet om hvilke byer der skal have titlen Kulturby for årene 2020-2033. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter I år har Pafos på Cypern og danske Århus haft æren og forpligtelsen.


Et nyt energimærkningssystem skal fungere fra starten

Posted On jun 13 2017 by

Et nyt energimærkningssystem skal fungere fra starten Tirsdag er der diskussion og afstemning i plenaren om det nye energimærkningssystem. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter Kommissionen lægger stort ud med et nyt system der angiveligt vil kunne spare lige så meget strøm som Estland, Letland og Litauen forbruger tilsammen. Det lyder flot, men… tidsrammen for implementering er alt for lang! Selvom de første produkter vil tage den nye mærkning i brug allerede i 2019, forventes det at vandvarmere og elkedler først vil blive mærket med den nye ordning i 2032. Strømbesparelser er jo fantastisk for husholdningsbudgetter, klima og …


Glyfosatsagen ruller fortsat

Posted On jun 13 2017 by

Glyfosatsagen ruller fortsat Tirsdag er der debat i Plenaren omkring den kontroversielle glyfosat-sag. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter Glyfosat er det aktive kemiske middel i RoundUp, verdens absolut mest udbredte ukrudtsmiddel. Men der hersker uenighed om farerne ved at blive udsat for glyfosat. Verdenssundhedsorganisationen WHO konstaterede i 2015 at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. Kort efter erklærede EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA at glyfosat ikke er kræftfremkaldende. Denne sidste erklæring kom kort før Kommissionen skulle godkende fornyelsen af tilladelsen til glyfosat på det europæiske indre marked for 15 år. På grund af omfattende uenighed iblandt medlemslandene blev glyfosat kun godkendt …