Bøde for udtalelser på facebookside

110220161915

Bøde for udtalelser på facebookside
Mand idømt bøde for at fremkomme med forhånende og nedværdigende udtalelser på en facebookside.

Så blev der igen afsagt en dom, og som det vel må anses som normalt blandt tastatur-krigerne og dem bag falske profiler på Facebook, så gentager man udtalelsen, for ligesom at påråbe sig et martyrium om, at deres ytringsfrihed kan ses som truet.

110220162110

Det er naturligvis lige så forløjet som det meste af det de kan diske op med, når de udlever deres indre idiot på de sociale medier, med propaganderende termer angiveligt i forsøget på, at undergrave demokratiets og domstolenes legitimitet.

130220160935

Hvor mange af dem har sat sig ind i problematikken, nok ikke en eneste, og journalisternes artikler bærer sjældent præ af den store indsigt eller vilje til at få det.

Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltalte har ikke bestridt, at han i efteråret 2013 har skrevet de citerede udtalelser på en facebookside i forbindelse med en række andre personers indlæg.

Retten lægger til grund, at udtalelserne er udbredt i en videre kreds henset til, at tiltalte selv har skrevet flere indlæg indimellem andres indlæg og må have fået et stort antal notifikationer på de øvrige indlæg i samme tråd.

De udtalelser, tiltalte er fremkommet med, skal vurderes i den samfundsmæssige og historiske kontekst, der var i efteråret 2013, og retten har i denne kontekst opfattet udtalelserne om “ideologien Islam” som vedrørende Islam generelt og ikke alene som den ekstreme del af Islam.

Retten har i den forbindelse tillige lagt vægt på, at de citerede udtalelser er skrevet den 29. november 2013 kl. 17.13 og på, at tiltalte samme dag kl. 17.27 – som påpeget af forsvareren – i samme tråd skrev “Islam vil netop misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet”.

Retten vurderer de udtalelser, der er anført i anklageskriftet, i deres helhed som generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af islam.

Retten har således tilsidesat tiltaltes forklaring om, at der skal sondres mellem ideologien Islam og religionen Islam.

På dette grundlag findes udtalelserne omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1, og tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Dom
Straffen fastsættes til 4 dagbøder á 400 kr., jf. straffelovens § 266 b, stk. 1.

Forvandlingsstraffen for bøderne fastsættes som nedenfor anført.
Retten har ved fastsættelsen af antallet af dagbøderne lagt vægt på udtalelsernes karakter og relativt begrænsede udbredelse, og ved fastsættelsen af bødernes størrelse lagt vægt på tiltaltes oplysning om, at han er pensionist.

Thi kendes for ret:
Tiltalte A skal straffes med 4 dagbøder á 400 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 4 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger

Du kan læse dommen, ved at følge dette link.

Dom afsagt den 11. februar 2016 gengivet i sin helhed som pdf-fil ved at klikke HER

Reference
//domstol.dk /Helsingoer/nyheder
//nyheder.tv2.dk /krimi/2016-02-11-raser-over-racismedom-de-begraenser-min-ytringsfrihed
Raser over racismedom De begrænser min ytringsfrihed

For yderlig læsning

Ynkeligt, Mogens Camre
 
Mogens Camre, igen dømt for racisme