Brug af antibiotika i landbruget

140320160815

Brug af antibiotika i landbruget
Den voksende resistens over for nuværende antibiotikatyper, vækker bekymringer i EU-Parlamentet.
Man mener at anvendelse af de eksisterende antimikrobielle lægemidler bør begrænses og nye udvikles.

Derfor vil man støtte tiltag og fremme forskning i nye lægemidler.
I afstemningen om en opdatering af EU-loven om veterinærlægemidler, foreslår MEP’erne at forbyde kollektive og forebyggende antibiotikabehandlinger af dyr. Det var på dagsordnen i Europa-Parlamentet torsdag.

Antibiotikaresistens
“Mens WHO advarer om, at verden kan overgå til en post-antibiotisk tid, hvor antibiotikaresistens hvert år vil kræve flere dødsfald end kræft, er det på tide med en effektiv indsats rettet mod problemets rod”, sagde Parlamentets ordfører for forslaget Françoise Grossetête (EPP, FR).

EPP-gruppen
“Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa-Parlamentet. I EPP-gruppen er Danmark representeret med Det Konservative Folkeparti.

Hvordan?
“Kampen mod antibiotikaresistens bør begynde i opdrættet.
Vi ønsker især at forbyde rent forebyggende brug af antibiotika, begrænse massebehandling til særlige tilfælde, forbyde veterinær anvendelse af antibiotika, der er vigtig for humanmedicin, samt standse onlinesalg af antibiotika, vacciner og psykotrope produkter. Med disse tiltag håber vi at reducere mængden af antibiotika, som kan ende op på forbrugernes tallerkener”, sagde Françoise Grossetête under forhandlingerne.

Flertal
Torsdag stemte MEP’erne også om en betænkning af Claudio Ciprian Tănăsescu (S&D, RO), som ændrer en eksisterende lov for at forbedre markedsføringsproceduren for veterinærlægemidler, som skal adskilles fra lægemidler til mennesker.

S&D-Gruppen
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet,
en af de store grupper i parlamentet – De Grønne er den trediestørste.

Næste skridt
Begge forslag blev godkendt ved håndsoprækning. MEP’erne vedtog også at indlede forhandlinger med Ministerrådet og Kommissionen i løbet af de kommende uger, med henblik på at nå frem til en førstebehandlingsaftale på begge forslag.

For yderlig læsning

Superbakterier: MEP’erne vil begrænse brug af antibiotika i landbruget
 
(EPP) “Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa-Parlamentet.
 
(S&D) Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 
De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance