Bryder Schengen sammen?

020920132150

Bryder Schengen sammen?
7. marts – bryder Schengen sammen hvis ikke der findes en løsning på flygtningekrisen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Dette har Migrations-kommissær Avramopoulos sat som dato for hvornår der skal en fælles EU-løsning på bordet hvis en af EU-landenes største succeser, Schengen-samarbejdet, skal overleve.

Den kommende uge kan vi således forvente en række forslag fra Kommissionen og forhåbentlig handling fra regeringerne.

2. marts – kommer Kommissionen formodentlig med et første udkast til en lovpakke for lovlig migration til EU for asylansøgere, en reform af Dublin samt et forslag til et struktureret system for genbosættelse og en strategi mod trafficking.

Mandag den 7. marts – er også dagen hvor præsident for Rådet (regeringerne), Donald Tusk, mødes med Tyrkiets regering for at diskutere mulige løsninger på flygtningekrisen.

De Grønne er dog bekymrede over at Tyrkiet er udset til at spille den rolle.

Der er store problemer med menneskerettigheder, og dertil kommer at Tyrkiet allerede nu har et meget stort antal flygtninge.

010320161422

De Grønne har fremlagt sit eget solidariske, humane og realiserbare forslag til en reform af Dublin:

Læs De Grønnes udkast her

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her