Byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti‭ ‬dømt

Byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti‭ ‬dømt
Igen i dag, torsdag, blev et byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti‭ ‬dømt.

Dommen faldt torsdag eftermiddag i Københavns Byret.
Dansk Folkeparti politikeren Finn Rudaizky idømmes bøde på‭ ‬10.000‭ ‬kroner for at have lækket
fortrolige oplysninger til journalister i forbindelse med ganske alvorlige forbrydelser.

Anklager havde krævet en fængselsstraf på‭ ‬30‭ ‬dage og mente desuden,‭ ‬
at sagen var så alvorlig,‭ ‬at straffen skulle gøres ubetinget.‭

Fortroligheds-paragraffen
Finn Rudaizky var tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 152: »Den, som virker eller har
virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger,
hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil
6 måneder«. Ifølge politiken.dk

Han har fået en bøde på 10.000 kroner og skal betale sagens omkostninger på 30.000 kroner.

Valgbarhedsnævnet
‭Københavns Kommune‬ har, jf. en tidligere sag i Odense, en administrativ pligt til at sende en indberetning til Valgbarhedsnævnet, det så op til nævnet at vurdere, hvad der videre skal ske.

Valgloven
– Bliver et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd straffet, skal kommunalbestyrelsen
eller regionsrådet indberette det til Valgbarhedsnævnet i henhold til den kommunale og regionale valglovs § 101, stk. 4.

Referanceliste

Indberetning til Valgbarhedsnævnet

Den dømte DF-politiker

DF’er dømt: Gav terroroplysninger

Politiker får bøde for læk til journalister i terrorsag

For yderlig læsning

Dømt DFer lækkede fortrolige oplysninger

 
Dømt for Facebook-kommentar