Behov for en humanitær løsning!

Posted On apr 19 2018 by

Behov for en humanitær løsning! Det fatale skyderi fra Israelske skarpskytter mod ubevæbnede palæstinensiske demonstranter i Gaza har gennem fremkaldt hårde reaktioner fra hele verden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. 50 års besættelse, de sidste 10 reel belejring af Gaza har nu fået de indespærrede palæstinensere mobiliseret til ikke-voldelige protester mod Israels voldsomme overgreb. Israaels svar er helt ude af proportion. Omsider har vi fået sagen på dagsordenen i Plenaren torsdag formiddag. Men den israelske lobby er heftigt så lad os nu se om der kommer andet ud af det end mere eller mindre skarpe ord. …


Europas cirkulære økonomi

Posted On apr 18 2018 by

Europas cirkulære økonomi Efter Kommissionen først havde forsøgt at slagte hele cirkulær økonomi-lovpakken – under heftig protest fra stort set alle interessenter på området, inkl alle miljøministrene – fremsatte den igen nogle noget mindre ambitiøse forslag i 2015. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Der har været lange og hårde forhandlinger både i Parlamentet og imellem Parlamentet og Rådet (regeringerne) i de såkaldte trilogforhandlinger. De tre vigtigste lovforslag skal til afstemning på onsdag. Her fastlægges rammerne for affaldshåndtering, emballage og emballageaffald og lossepladser frem til 2030. Den Grønne Gruppe har fået indført at medlemslandene er pålagt at …


Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres

Posted On apr 17 2018 by

Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres Margrete har været de Grønnes forhandler på Parlamentets rapport om midtvejsevalueringen af det syvende miljøhandlingsprogram. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Studier har vist at miljøhandlings-programmet er effektivt, men at det halter gevaldigt med implementeringen i medlemslandene med store konsekvenser for de europæiske borgere. Luftforurening kræver fx 400.000 liv om året på tværs af EU og er dertil vurderet til at koste de Europæiske samfund imellem 330 og 940 milliarder Euro i sundhedsomkostninger. Programmet løber fra 2013 til 2020, og det ser ikke ud til at de fastsatte mål bliver nået. Flere af …


Internationalt politisamarbejde 192 lande

Posted On mar 31 2018 by

Internationalt politisamarbejde 192 lande To nye stater blev medlemmer af Interpol-politisamarbejdet, på den 86ne generalforsamling der blev afholdt i Beijing, Kina den 27 september 2017. Den verdensomspændende politimyndigheden udgør nu 192. lande. Staten Palæstina og Salomonøerne er nu INTERPOL-medlemslande efter deres ansøgning om medlemsskab blev godkendt, med et flertal på mere end to tredjedele, på den årlige generalforsamlingen. Beslutningen er baseret på anbefalinger fra den tidligere generalsekretær for juridiske anliggender og juridiske rådgiver i De Forenede Nationer, Hans Corell, på et mandat fra FN’s generalforsamlingen sidste år. Man vedtog også et nærmere regelsæt, en resolution, der fortolker forfatningens artikel 4, …


Fordummende mediepropaganda med næse

Posted On mar 27 2018 by

Fordummende mediepropaganda med næse Propaganda er et værktøj, som hyppigt er brugt til at skabe opmærksomhed om sit produkt. Det ses også i klummegenren hvor mange aviser og blade vælger at få en kendt person til at skrive deres klumme, fx en stand-up komiker. Ministerkritik med en næse Rekordholderen er Uffe Ellemann-Jensen, der blev tildelt ikke mindre end 80 næser, heraf de fleste som følge af fodnotepolitikken, hvor han som udenrigsminister var pålagt at repræsentere synspunkter i NATO, han ikke selv delte. En næse Udtrykket bruges ofte om kritik af minister, udtrykt af et flertal i Folketinget eller af et …


Vi hilser ‘Social Fairness’ velkommen

Posted On mar 20 2018 by

Vi hilser ‘Social Fairness’ velkommen Den længe ventede ‘Social Fairness pakke’ som blandt andet indeholder forslaget om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, blev præsenteret i sidste uge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Myndigheden skal koordinere mellem borgere og virksomheder der flytter inden for EU, og tage sig af de udfordringer der følger med. Denne mekanisme er helt nødvendig for at bekæmpe grænseoverskridende social svig. Vi ser helst at initiativerne medfører reelle forbedringer og tilstrækkelig social beskyttelse til alle arbejdstagere uanset deres beskæftigelsesstatus, kontrakttype eller varighed. Alt i alt hilser vi pakken velkommen. Den indeholder gode muligheder for at …


Bizar rapport om plastikposer

Posted On mar 19 2018 by

Bizar rapport om plastikposer Landbrugs- og Miljøministeriet udgav onsdag i sidste uge en fuldstændig bizar rapport om plastikposer. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Bare rapportens præmis: problemet med henkastede plastikposer er ubetydeligt i Danmark, og derfor slet ikke er med i undersøgelsen! I konklusionen fastslår man at den bedste måde at komme af med poserne efter endt brug er ved forbrænding. Hallo! I EU har vi i årevis arbejdet på at sikre at affaldshierarkiet bliver respekteret; forebyggelse, genbrug, genindvinding, forbrænding og deponering! Forbrænding anses som den næstværste måde at håndtere affald, ja som den værste hvis …


En uskøn omgang med EMA

Posted On mar 14 2018 by

En uskøn omgang med EMA Torsdag stemmer vi også om det nye hjemsted for EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, der skal ud af London efter BREXIT. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De europæiske regeringer vedtog (i sidste runde ved lodtrækning) 20. november 2017 at det vigtige EU-agentur der bl.a. godkender vores medicins sikkerhed såvel som effektivitet, skal ligge i Amsterdam. 18 byer, heriblandt København, bød på at huse agenturets 900 ansatte. Som De Grønnes ordfører på forslaget og har jeg arbejdet for at Parlamentet står samlet om at EMA kan videreføre sit arbejde med færrest mulige forstyrrelser …


Højrefløjens udvanding af Parisaftalen

Posted On mar 13 2018 by

Højrefløjens udvanding af Parisaftalen Onsdag diskuterer Parlamentet byers og regioners rolle i gennemførelsen af målene fra Parisaftalen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det oprindelige tekstudkast herom var rigtig godt, men det var fra alle sider erkendt at det stadigvæk ikke er tilstrækkeligt. Alligevel er højrefløjen lykkedes med at udvande teksten da den var til afstemning i regionsudvalget. På gruppemøderne forud for afstemningen skal vi i de Grønne tage stilling til hvordan vi nu skal stemme. Spørgsmålet er om det er her vi skal gøre det klart at teksten simpelthen er for tynd til at stemme for. …


Forbindelsen mellem EU og briterne efter BREXIT

Posted On mar 13 2018 by

Forbindelsen mellem EU og briterne efter BREXIT I Parlamentet skal vi tirsdag debattere og stemme om vores indstilling til rammen for forbindelserne mellem EU og Storbritannien efter BREXIT. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Afstemningen vil danne optakt til EU-topmødet i Bruxelles den 22.-23. marts hvor EU’s stats- og regeringschefer diskuterer retningslinjerne for forhandlingerne om de fremtidige relationer på topmødet. Vi skal også diskutere andre vigtige emner der skal til behandling på topmødet – herunder beskatning, jobskabelse og konkurrenceevne. Storbritanniens udtræden af EU får konsekvenser for alle parter, og det bliver spændende at se hvad vi i …


Selmayr på grillen i Parlamentet

Posted On mar 12 2018 by

Selmayr på grillen i Parlamentet En kontroversiel personalesag lander mandag aften på Europa Parlamentets bord i Strasbourg. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter. Det drejer sig om udnævnelsen af tyskeren Martin Selmayr – kommissionsformand Jean-Claude Junckers kabinetschef og højre hånd. Selmayr er uden nogen modkandidater blevet udnævnt til ny generalsekretær for EU-Kommissionen – Kommissionens absolut højeste og mest magtfulde embedsmandspost. Vi er flere parlamentarikere der undrer os over udnævnelsen og gerne vil have en forklaring. Jeg var søndag med i -Europa Lige Nu på DR P1 -hvor jeg fortalte om sagen. Lyt med -fra ca. 15 min. inde …


Antidemokrat, kvindefjendsk og middelalderlig

Posted On mar 12 2018 by

Antidemokrat, kvindefjendsk og middelalderlig Bertel Haarder sagde i TV-avisen fredag 21. januar 1914 kl. 21.00: “Når der er frihed i Danmark til at være antidemokrat, kvindefjendsk og middelalderlig, så er der en pligt til at imødegå de holdninger. Og det er derfor, at vi [ministrer] er her, det er for at protestere mod de holdninger.” Inden da, havde små 200 mennesker fra en række højrefløjlsgrupper – deraf seks ministrer fra selveste VKO-regeringen – valgt at demonstrere mod Hizb ut-Tahrirs møde på Det Kgl. Bibliotek. Citatet er nok taget ud af en længere ordstrøm – men det passer så glimrende i …


I år er det 108. gang, at vi fejrer Kvindernes Internationale Kampdag i Danmark

Posted On mar 8 2018 by

I år er det 108. gang, at vi fejrer Kvindernes Internationale Kampdag i Danmark. Efter mere end et århundredes kamp er det på høje tid at få reel ligestilling på arbejdsmarkedet, men det kræver politisk handling: Lad os lave en national målsætning om ligeløn i 2030. Skriver enhedslisten i deres nyhedsbrev – og fortsætter Omsorgsfag er guld værd Faktum er, at danske mænd fortsat tjener 15 pct. mere end kvinder i gennemsnit. F.eks. får mandlige butiksassistenter i snit 180,61 kr. i timen, mens kvindelige nøjes med 156,52 kr. for samme arbejde. Værre ser det ud, når man sammenligner på tværs …


Politisk kamp for mere åbenhed

Posted On feb 25 2018 by

Politisk kamp for mere åbenhed En årelang politisk kamp for mere åbenhed kulminerer forleden da SF og R affejede et udspil og vil opsige et forlig, hvilket er forståeligt ud fra flere vinkler. EU har i flere år arbejdet for, – og med delvis åbenhed i sin administration og beslutningsproces Der er en vis logik i det, som faktisk kan bidrage til at gøre det nemmere at bestride en ministerpost. Er der åbenhed, så kan kritikere argumenterer ud fra de tilgængelige dokumenter – og det kunne bidrage til at vi slipper for mediernes evindelige personhetz. Det er ofte grænseoverskridende pinligt, …


Dyreforsøg i kosmetikindustrien

Posted On feb 21 2018 by

Dyreforsøg i kosmetikindustrien På denne uges møder i Miljøudvalget skal medlemmerne blandt andet stemme om en resolution med en opfordring til Kommissionen om, at arbejde for at stoppe dyreforsøg i kosmetikindustrien på globalt plan. Gruppen for Den Progressive Forening af Socialdemokrater i Europa – Malta – Fem år er gået siden EU forbød kosmetik-testning på dyr – såvel som salg af produkter testet på dyr. I videoen ses bl.a. Miriam Dalli Selvom europæiske virksomheder har fundet både etiske og mere præcise alternativer, er dyreforsøg fortsat udbredt over hele verden. Nu er EU klar til et globalt forbud På denne uges møder …


Overgreb på palæstinensiske journalister

Posted On feb 19 2018 by

Overgreb på palæstinensiske journalister Mandag inviterer det internationale journalistforbund til et møde med EU-Parlamentets Palæstina-delegation, hvor det palæstinensiske journalistforbund vil redegøre for resultaterne af deres overvågning af overgreb på den palæstinensiske presse. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Rapporten viser at 909 overgreb fandt sted i 2017 – 740 fra israelske myndigheder og 169 fra palæstinensiske myndigheder. For yderlig læsning. IFJ – International Federation of Journalists   EU-Parlamentets Palæstina-delegation   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Kul har ingen fremtid i Europa!

Posted On feb 19 2018 by

Kul har ingen fremtid i Europa! Onsdag til fredag i sidste uge besøgte jeg med en delegation fra Petitionudvalget (borgerklager), Lusatia-provinsen i Tyskland hvor brunkul stadig udvindes i enorme mængder. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvindingen forurener vand, jord og luft, og afbrændingen udleder katastrofale mængder CO2 i atmosfæren. Men samtidig – og det er også vigtigt – skaber minedriften tusindvis af arbejdspladser i en region der kæmper for at holde sig oven vande. Det er de lokale, regionale og nationale myndigheders opgave at sørge for opkvalificering af kulminearbejdere så de fremover kan arbejde i en …


Klager over Kirke-medlemmers dårlige opførsel

Posted On feb 14 2018 by

Klager over Kirke-medlemmers dårlige opførsel Tamlynn Yoder, 25, der arbejdede for Outback Steakhouse, havde knoklet det meste af dagen for at tilberede fødevare, som medlemmer af Christ Fellowship, en lokal megakirke havde bestilt. Kirken havde bestilt bl.a. 25 steaks, 25 kyllingmiddage og 25 gange kartofler. Alt i alt havde Kirken købt for 735 Dollar (Ca. 4.462,77 Danske kroner) “Da jeg bar det ud og satte det i bilen og modtog betalingen, var der ingen drikkepenge. Jeg blev ked af det. Jeg har postet et indlæg på Facebook om kirken, der ikke betaler drikkepenge,” fortæller Tamalyn til WPTV. “Vi lever af …