Chef i Horsens Jobcenter Kurt Nygaard erkender, at de presser de ledige til konstant at søge job

Det er grundpillen i beskæftigelsessystemet, at de ledige skal være aktivt jobsøgende. 

Som situationen er nu, er spørgsmålet, om der er tilstrækkeligt med job at søge med de kvalifikationer, som de ledige nu engang har, siger han.

Jobcentrene overvåges af Arbejdsmarkedsstyrelsen, der kontrollerer, at jobcentrene lever op til Beskæftigelsesministeriets målsætninger.

Job-centre, der er effektive til at få de ledige i arbejde, får refunderet en del af deres udgifter af staten, mens ineffektive jobcentre pålægges nye regler og målsætninger.

Beskæftigelsesministeriet har lovet at lempe reglerne.
Det har betydet, at kravet om, at de ledige skal søge fire job per uge, er trukket tilbage.

Men i A-kassernes Samvirke, der er brancheorganisation for danske a-kasser, mener de ikke, at der er sket de store ændringer i bureaukratiet og kravene til de ledige.

-Reglerne baseres på mistillid og kontrol af vores medlemmer.
I forvejen er det en psykisk belastning og svær social situation at blive ledig.

Omfanget af regler er kun med til at forværre situationen og hjælper ikke de ledige, siger Morten Kaspersen, formand for A-kassernes Samvirke.

Hvis en ledig ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet eller har søgt job nok, skal a-kasserne selv udbetale overførselsindkomster til de ledige, som de ellers får refunderet af staten.
A-kasserne mener, at reglerne tvinger dem til at presse de ledige unødigt hårdt.

Reference
//ugebreveta4.dk/2010/Baggrundoganalyse/ Virksomheder_drukner_i_userioese_jobansoegninger
 

For yderlig læsning

På jobsøgningskursus med livet som indsats
 

Regeringen er klar til at ansætte agenter i Spanien og Tyrkiet