Danmarks ukendte topplacering

Ifølge EU’s tal er der ikke behov for at afskaffe efterlønnen i Danmark.

NOTAT EFTERLØN
Da regeringen i april fremlagde sin reformpakke kaldet “2020-planen” stod fjernelse af budgetunderskuddet på ti år øverst på ønskesedlen.

Og midlet skal især være afskaffelse af efterlønnen – for at imødegå de problemer en aldrende befolkning kan give.

Gribes der ikke hårdt ind nu, er landet i uføre på sigt, lyder argumentet.

Men helt sådan tager statistikken sig ikke ud,
hvis man spørger i EU.

To EU-lande står godt rustet til at klare de offentlige finanser selvom befolkningen bliver ældre.

Det ene er Ungarn, hvis de planlagte nedskæringer på pensionsområdet bliver ført ud i livet.

Det andet land er Danmark.
-Kun Danmark og Ungarn har et finansielt udgangspunkt, der er stærkt nok til at opsuge de forventede omkostninger, der ventes at følge af en aldrende befolkning.

Det har Kommissionen konstateret i en vurdering af medlemslandenes evner til at klare forandringerne af befolkningens sammensætning.

Men det ville være synd at sige, at det budskab præger den danske debat, Skriver NOTAT.dk

For yderlig læsning

Vi har ikke råd til efterløn, Vi har ikke råd til ældrebyrden, Vi har