Dansk Folkeparti i pony-lov-kikser

Dennis Flydtkær fra Dansk Folkeparti er så berørt af sagen om den halshuggede pony, at han vil have fødevareministeren til at stramme loven.

I dag straffes dyremishandling med fængsel op til et år, og det mener han er helt grotesk, når man snakker mishandling af levende væsner.

De skyldige bør også fratages retten til at have med dyr at gøre, mener han.

Men selvom folketingspolitikerne er berørte over sagen, ønsker ingen andre at lovgive på baggrund af enkeltsager. Skriver bt.dk

270620132045
Screendump/Fakta-box //bt.dk/danmark/pony-fundet-halshugget

Sidstnævnte kan der være en vis fornuft i da dyreværnsloven i forvejen rummer muligheden for frakendelse af retten til have med dyr at gøre, hvis man er dømt efter kapitel 8. § 28. som der er rejst en sigtelse på, i den omtalte sag.

Det står såmen i dyreværnslovens kapitel 8. § 29.
“Den, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, kan ved dommen for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr.

Det samme gælder den, der efter tidligere at have gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr på ny findes skyldig i sådan overtrædelse.”

Måske -havde det været mere fornuftigt hvis Dennis Flydtkær -og Dansk Folkeparti i den periode, hvor de sad som et regeringsbærende parti, havde sat Focus på den lange sagsbehandlingstid i dyreværnssager.

Ifølge Rigspolitiets opgørelse for 2007-2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en dyreværnssag 586 dage -det er et år og 6 måneder –altså i gennemsnit!

Reference
//Rigspolitiets opgørelse for 2007-2010
//bt.dk /danmark/pony-fundet-halshugget
//retsinformation.dk/

For yderlig læsning

Dansk Folkeparti på sagen
 
Dyrevelfærd for myrer, Dansk Folkeparti kræver en redegørelse
 
Helene Maria Hansen: Hvordan ser DF på dyrevelfærd?