Dansk Metal: Hele beskæftigelsessystemet skal ændres

Dansk Metal: Hele beskæftigelsessystemet skal ændres, Skriver man i pressemeddelsen fra Dansk Metal

-og fortsætter
Dansk Metal er enig med Radikale Venstre i behovet for en reform af beskæftigelsessystemet, men advarer mod at lade kommunerne overtage ansvaret.

Dansk Metal hilser de radikales krav om en reform af beskæftigelsessystemet velkomment:

– De radikale har helt ret i, at det nuværende system er sygt,
og der er akut behov for at lave det grundlæggende om.

Det har vi længe sagt, og det er da glædeligt, at det nu også går op for de radikale.

Der er brug for en 180 graders ændring af hele systemet fra kontrol til tillid, siger Torben Poulsen, der er leder af Metals a-kasse.

Han hæfter sig ved, at de radikale vil fjerne bureaukrati og ændre fokus fra nytteløs aktivering til uddannelse og opkvalificering:

– Det er helt rigtigt. VK-regeringen har skåret på uddannelse og i stedet sendt de ledige i håbløs virksomhedspraktik og på latterlige pipfugle-kurser.

Derfor glæder det mig, at de radikale nu også ser fornuften i at opkvalificere de ledige, så de kan få ordinære job i stedet for bare at sendes i virksomhedspraktik uden udsigter til fast job, siger Torben Poulsen.

Han mener dog, at de radikale tager fejl, når de vil lade kommunerne overtage hele beskæftigelsesindsatsen:

– De radikale taler tit om, at de ”lytter til økonomer”, og her kunne man godt ønske sig, at de lyttede mere til eksempelvis de økonomiske vismænd, der gentagne gange har slået fast, at det ikke er en kommunal opgave, men noget, der bør ligge hos staten, siger Torben Poulsen.

Han mener, at det vil være direkte farligt, hvis de radikales forslag gennemføres

– De Radikale foreslår, at kommunerne skal bære det økonomiske ansvar i stedet for staten.

Det vil eksempelvis betyde, at en kommune som Kerteminde selv skal betale dagpenge til de mange tusinde, der bliver fyret, når Lindøværftet lukker.

Det vil enten betyde massive skattestigninger i kommunen eller at den reelt vil gå konkurs.

Jeg tror simpelthen ikke, at de radikale har tænkt den del af forslaget igennem, siger Torben Poulsen.

Han mener heller ikke, at arbejdsmarkedet i dag følger kommunegrænserne:
– En ledig i Rødovre skal ikke bare have vejledning til at finde et job inden for de få kvadratkilometer, som kommunen selv dækker, men i hele hovedstadsområdet.

Kommunerne har et alt for snævert fokus på deres egne grænser, og her er a-kasserne langt bedre, da de har kendskab til virksomhedernes behov og krav, forklarer Torben Poulsen.

Han forstår heller ikke, at de radikale vil bruge 100 millioner kroner på at uddanne kommunale jobkonsulenter:

– Der er ingen grund til at bruge skattepenge på at uddanne de kommunale konsulenter til at kunne matche det, vi allerede kan i a-kasserne.

Det svarer til at gå over åen efter vand. Vi har allerede kompetencerne i de faglige a-kasser til at løfte opgaven, mener Torben Poulsen.

Reference
En pressemeddelelse fra Dansk Metal