Dansk Metal: Ledige bliver misbrugt som gratis arbejdskraft


Dansk Metal: Ledige bliver misbrugt som gratis arbejdskraft
Ledige bliver misbrugt som gratis arbejdskraft, når kommunerne sender dem i virksomhedspraktik.

Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Metal har udarbejdet sammen med Ugebrevet A4.
Arbejdsgivere kræver, at ledige skal arbejde gratis i fire uger, før en ansættelseskontrakt bliver underskrevet.

Det er virkeligheden for mange af Metals ledige medlemmer viser en ny, omfattende undersøgelse som Dansk Metal har udført sammen med ugebrevet A4.

Dansk Metal har udsendt et spørgeskema til 2.004 Metal-medlemmer, der alle har været i virksomhedspraktik i 2010.

770 har svaret, og undersøgelsen dokumenterer, at arbejdsgiverne udnytter virksomhedspraktik til det yderste.

En af arbejdsgivernes metoder er at stille krav om, at en jobansøger først skal arbejde gratis for virksomheden.

Det kan lade sig gøre ved, at jobcentret sender den ledige i virksomhedspraktik i virksomheden.

Her får den ledige sine dagpenge, og virksomheden betaler 0 kr. i løn.
I den ny undersøgelse siger hver sjette, at de har oplevet, at arbejdsgiveren har betinget sig, at den ledige arbejder fire uger i uforpligtende virksomhedspraktik, før de overhovedet vil overveje at ansætte den ledige.

Det får lederen af Metals arbejdsmarkedsafdeling, Allan Lyngsø Madsen, til at kræve et opgør med virksomhedspraktik for forsikrede ledige:

– Arbejdsgiverne misbruger virksomhedspraktik til at få gratis arbejdskraft.
Det er slet ikke meningen med ordningen.

Virksomhederne burde ansætte folk på helt ordinære vilkår, siger Allan Lyngsø Madsen.

Ifølge Metals undersøgelse oplever 2 ud af 3 af de adspurgte Metal-medlemmer, at arbejdsgiverne bruger virksomhedspraktik som gratis arbejdskraft.

Antallet af ledige, der bliver sendt i virksomhedspraktik eksploderer i år, fordi regeringen har ændret på refusionsreglerne.

De nye regler betyder, at det er en god forretning for kommunerne, når de ledige bliver sendt i praktik.

Ifølge undersøgelsen får blot hver tiende af de ledige metalarbejdere arbejde i den virksomhed, hvor de lige har været i praktik.

Ni procent får arbejde et andet sted. 72 procent fortsætter med at være ledige. Virkningen af virksomhedspraktik er altså meget begrænset.

– Vi forventer en markant stigning i brugen af virksomhedspraktik i år, selvom effekten altså er meget begrænset, og andre værktøjer som eksempelvis opkvalificering er væsentligt mere effektive.

Det er hul i hovedet, og man får den mistanke, at regeringen kun holder fast, fordi det er billig aktivering, og fordi arbejdsgiverne er begejstrede for at få gratis arbejdskraft stillet til rådighed af staten, siger Allan Lyngsø Madsen.

Han opfordrer politikerne til at tage et opgør med virksomhedspraktik hurtigst muligt:

– Vores medlemmer føler sig misbrugte og til grin, når de bliver sendt ud i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de lige er blevet fyret fra.

Derfor bør virksomhedspraktik slet ikke være på paletten, når jobcentret skal hjælpe forsikrede ledige videre, fastslår Allan Lyngsø Madsen. Ifølge pressemeddelelsen fra Dansk Metal
 
Reference
pressemeddelelse //danskmetal.dk
 
//ugebreveta4.dk