Danskere borgere afskæres fra deres rettigheder

Den danske retspraksis, der undlader at sende sager videre til EU-domstolen vedrørende for eksempel familiesammenføring, afskærer borgere fra de rettigheder, EU giver dem. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Det er en alvorlig underminering af EU-Domstolen, at danske domstole ikke i tilstrækkeligt omfang sender sager videre i systemet for at få vurderet om dansk lov er i overensstemmelse med EUs.

Fx. i sager om familiesammenføring har det alvorlige menneskelige følger, at borgerne ikke kan få deres sag prøvet ved EU-domstolen, men blot må tage afslag i Danmark til efterretning.

Derfor sender vi nu spørgsmål afsted til Kommissionen for at undersøge lovligheden af denne ret retspraksis.

Samtidig vil vi opfordre de borgere, der sidder fast i en sådan strandet familiesammenføringssag, til at indgive en klage til Europa-Parlamentets borgerklageudvalg (Udvalget om Andragender), så vi dér kan tvinge Kommissionen til at vurdere sagen.

Margrete har i sidste uge fået stemt en udtalelse (Opinion) igennem i borgerklageudvalget, der netop sætter fokus på problemet med sager der ikke sendes videre til vurdering ved EU-Domstolen.

Reference
SF, EU-Nyt -pressemeddelelse

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager (PETI)

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her