De Grønne vil kæmpe for en ambitiøs europæisk energiunion

De Grønne vil kæmpe for en ambitiøs europæisk energiunion
Tirsdag vil energikommissær Maroš Šefčovič præsentere sin vision om EUs nye energiunion for parlamentets miljøudvalg. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
EUs importomkostninger til fossile brændsler er enorme (vi importerer 79 % af al Gazproms russiske gas!), og flere af EU’s medlemsstater er nødt til at forgælde sig for at betale energiregningen.

Samtidig har vi den truende klimakrise, og vores forsyningssikkerhed bliver derfor nødt til at hænge sammen med en ambitiøs klimapolitik hvor vi satser massivt på investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet og sammenhængende energiinfrastruktur i Europa.

I Den Grønne Gruppe har vi netop fremlagt vores vision for energiunionen.

Vi vil have en målrettet investeringsstrategi med fokus på grøn energi som ud over de øvrige gevinster også vil skabe millioner af grønne job.

Den Grønne Gruppe vil presse på for at EU vedtager ambitiøse klima- og energipolitiske mål som skal sikre de progressive industriers langsigtede investeringer og som desuden skal spille en afgørende rolle ved FN’s klimatopmøde i Paris 2015 hvor en endelig global klimaaftale skal erstatte Kyotoprotokollen.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her