De konservative laver en filibuster for at hindre miljølovgivning

De konservative laver en filibuster for at hindre miljølovgivning
Et succesfuldt borgerinitiativ, Right2Water, har fået massiv støtte fra EU-borgere på tværs af lande. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Borgerne kræver at rent drikkevand ikke skal betragtes som en handelsvare men som en menneskeret som myndighederne har pligt til at beskytte og give adgang til.

Mange nationale myndigheder informerer ikke borgerne ordentligt om forureninger og sørger ikke for at kontrollere drikkevandet hvis administrationen af det overlades til private selskaber.

Tirsdag stemmer Parlamentet om en vigtig resolution som støtter borgerinitiativet og beder EU-Kommissionen om at komme i sving med at revidere EU’s drikkevandsdirektiv.

Desværre ser det ud til at de Konservative vil benytte diverse procedure-regler i EU’s forretningsorden til at hindre afstemningen om resolutionen.

Ligesom man i USA ikke kan stoppe en senator i at tale i 24 timer, kan man i EU ikke hindre partierne i at sabotere en afstemning med procedureregler.

De Konservative har anmodet om at få afstemningen op i så mange såkaldte “split votes” at det vil tage flere timer at stemme om forslaget.

I sådan en situation vil formanden for Parlamentet sige, at forarbejdet tydeligvis ikke er gjort godt nok i miljøudvalget og at afstemningen derfor skal udskydes.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager (PETI)
 
Seneste nyt fra SF her
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Timmermans mødes med Borgerklagerudvalget
 
Vand er en menneskeret – ikke en handelsvare!
 
EU’s borgere har ret til rent drikkevand