Demokratisk kontrol med Schengen og Europol

020920132150

Demokratisk kontrol med Schengen og Europol
EU’s Schengenlovgivning handler om afskaffelse af EU’s indre grænser og beskyttelse af EU’s ydre grænser.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter.

Europol handler om samarbejde mellem EU-landenes politi.
Både Schengen og Europol blev med Lissabontraktateten i 2009 gradvist til fælles EU-lovgivning (overstatslig).

Det betyder at flere love under Schengen er blevet forældede og erstattes af såkaldt Lissabontilpasset fælleslovgivning som giver demokratisk kontrol med både udformning og efterlevelse af lovgivningen fra blandt andet Parlamentets og Domstolens side.

Tirsdag den 24. november stemmer Parlamentet om ophævelse af love der handler om tidlige testsystemer af Schengens informationssystem, medarbejderbestemmelser for visse Europol ansatte samt den Europæiske Arrestordre som bliver fælleseuropæisk.

Sidstnævnte opdatering af arrestordren gælder ikke for Danmark og Irland pga. det danske retsforbehold og den irske tilvalgsordning.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her