Demos.dk: Jura – og politisk galskab

Demos.dk: Jura – og politisk galskab

Den største fare i retssagen mod Breivik er ikke spørgsmålet om han nogen sinde kommer på fri fod igen – det gør han ikke

Skriver foreningen DEMOS på sit net-medie -Og fortsætter;

Det farlige er den afpolitisering af terroranslaget som sker gennem den position retspsykiatrien har fået i domsafgørelsen.

Sagens højreekstreme grundlag forsvinder når alt handler om at han enten er skizofren paranoid, eller lider af en alvorlig narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Alle vidner bliver tolket op mod den ene eller anden diagnose, selv når vidnet udtaler sig om politiske bevægelser i det højreekstreme miljø.

Afpolitiseringen og psykiatriseringen af straffesagen mod Anders Behring Breivik betyder, at opgøret ikke får nogen politiske konsekvenser for de politiske partier, som nærer det ideologiske muslimhad og for den sump terroristen hentede sin samfunds forståelse fra.

Reference
//demos.dk/forside/682-jura-og-politisk-galskab-ll_demos.dk

For yderlig læsning

‘Counter-jihadister’ – Danmark