Den danske regering blokerer for ambitiøs handling mod plastikposeforurening

Den danske regering blokerer for ambitiøs handling mod plastikposeforurening

Forhandlingerne om en ny EU-lovgivning til at reducere forbruget af plastikposer er gået ind i en afgørende fase. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
På mandag d. 17. november mødes Europa-Parlamentet og Ministerrådet i den tredje og afgørende forhandlingsrunde for at forsøge at blive enige om hvordan man skal takle overforbruget af plastikposer i EU.

Hvert år bruger europæerne godt 100 milliarder plastikposer hvilket bl.a. har katastrofale konsekvenser for naturen hvor 8 milliarder af dem hvert år lander.

Mange føres med blæsten eller floderne til havet hvor plastposer bidrager voldsomt til den skræmmende plast-forurening.

Den danske regering har underligt nok valgt at træde på bremsen og også afvise et kompromisforslag fremsat af Margrete Auken, Europa-Parlamentets ordfører og leder af forhandlingerne.

Kompromisforslaget går ud på at lade EU’s medlemslande vælge mellem at indføre pris på plastikposer eller vedtage et reduktionsmål for plastikposeforbruget på 80 pct. som skal efterleves inden 5 år.

Dermed befinder Danmark sig blandt det mindretal af europæiske lande som modsætter sig enhver form for effektiv handling.

Jeg er både overrasket over og ked af at den danske regering ikke støtter mit indtil videre succesfulde arbejde for at få gjort noget ved plastikforureningen.

På mandag skal jeg på vegne af et stort set enigt Europa-Parlament finde et forlig med EU-regeringerne i Ministerrådet, og jeg forstår simpelthen ikke at Danmark er blandt de få der blokerer for ambitiøs handling i EU, siger Margrete Auken.

Den danske regering har givet udtryk for at den hellere vil vente med at handle til der ligger bedre tal på plastikposeforbruget i Europa og stiller sig ikke tilfreds med Kommissionens egne tal.

Den danske regering har gang på gang brugt de tilgængelige tal til at bevise, hvor lavt forbruget er i Danmark.

Men når det handler om at tage affære i EU, så er tallene pludselig ikke gode nok.

Jeg har lige siden begyndelsen opfordret plastikindustrien og regeringerne til at komme med nogle bedre tal, men sjovt nok har ingen fremlagt konkrete beviser på, at der skulle være tale om et forkert beslutningsgrundlag, siger Margrete Auken.

Det kan vise sig skæbnesvangert hvis Danmark bliver stående på bremsen forud for forhandlingerne på mandag.

I onsdags udtalte Frans Timmermans, Næstformand i Europa-Kommissionen, at han ville trække forslaget om reduktion af plastikposer tilbage hvis det ikke lykkes at lande en aftale mandag aften.

Danmark kan altså ende med at være medvirkende til at forsøget på at gøre noget ved engangsplastikposernes hærgen falder helt til jorden.

Vi står i en helt enestående situation hvor et kæmpeflertal i parlamentet og de fleste europæiske lande er klar til at reducere plastikposeforureningen.

Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig at Danmarks angiveligt grønne regering skulle ønske at vi i EU fortsat har dette voldsomme overforbrug af plastposer og at vi skal blive ved med at smide over 8 milliarder plastikposer ud i naturen hvert år, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her