Den er gal med hver fjerde afgørelse i Svendborg

Utilfredsheden, som har med Jobcentret at gøre, er vokset eksplosivt.

-Det fremgår af antallet af klager til Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Syddanmark.

Næsten dobbelt så mange klagede sidste år over Jobcentrets og kommunens afgørelser.

Helt præcis var antallet af klager over Svendborg sidste år 84 procent højere end i 2009.
Denne voldsomme stigning står i skarp kontrast til antallet af klager til Beskæftigelsesankenævnet fra de øvrige kommuner i Region Syddanmark.

Der var der også en stigning – men samlet set kun på 10 procent.
Beskæftigelsesankenævnet afgjorde i 2010 ikke mindre end 349 klager over Svendborg Kommunes afgørelser.

Året før – i 2009 – var antallet af klagesager 190.
Tallene fremgår af Årsstatistikken for 2010 fra Beskæftigelsesankenævnet, der har til huse hos Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa.

Og de er nævnt i et notat til et møde i onsdags i Arbejdsmarkedsudvalget i Svendborg Kommune – et møde, som tog de alarmerende tal til efterretning.

De fleste af klagerne fra svendborgensere handler om stop for sygedagpenge.
Det er 35 procent af de 349 klager.

23 procent af klagerne handler om Loven om Aktiv Socialpolitik, 21 procent handler om afgørelser i pensionssager og 19 procent handler om afgørelse efter loven om beskæftigelsespolitik. Skriver Frede Jakobsen på Svendborg NetAvis

Reference
//svendborgsnetavis.dk/eksplosiv-stigning-i-klager-over-kommunen

For yderlig læsning

Jubilæum 100 lørdagsprotester