Den internationale klimaaftales betydning for EU


Den internationale klimaaftales betydning for EU
Fredag d. 4. marts mødes EUs miljøministre for at diskuterer, hvordan Paris-aftalen bør påvirke EUs klima og energipolitik. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det burde være simpelt: For hver million euro investeret i gas, atomkraft eller kul skabes 6 jobs.

For den samme investering kan skabes 15 job i vind,
16 job i solenergi eller 19 job i bygningssektoren.

Hvert år gives 333 milliarder dollars i direkte støtte til fossile brændsler, en sum der langt overstiger støtten til vedvarende energi – og dette er uden at regne betaling for forureningen med.

EU bør gribe øjeblikket efter den historiske aftale i Paris og styrke sin indsats på klimaområdet markant.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her