Dennis Kristensen: Indlæg til Berlingske, som avisen desværre ikke vil bringe

Mobiloverførsler
Dennis Kristensen på //facebook.com
Indlæg til Berlingske, som avisen desværre ikke vil bringe
Den tid brugte jeg sidste arbejdsdag inden påsken på at svare igen og igen og igen på de samme vel tre spørgsmål i stadig nye forklædninger fra Berlingske Business.

End ikke en tilkendegivelse af, at jeg nu skulle til møde og ikke havde mere tid i denne omgang, kunne få avisen til at stoppe.

Og hvad har avisen så fået ud af de 37 minutter og 46 sekunder?
12 linjers udtalelse fra min side i en meget lang artikel, som ikke har megen sammenhæng med interviewet med mig, og så den mest besynderlige overskrift, som jeg hidtil har medvirket i

Fagforeningsboss vender på en tallerken
Det Berlingske Hus må have fået nogle nye besynderligt udformede tallerkener, siden jeg for mere end 40 år siden færdedes i huset som redaktionsbud.

Dengang blev der brugt runde tallerkener i hele huset – selv i de hvidskjortedes fine funktionærkantine.

Og runde tallerkener er til at vende på i den forstand, at man skifter fra at mene ét til at mene det modsatte.

I dette tilfælde består min vending på en tallerken i at mene det samme.
Både i de 37 minutter og 46 sekunder og i de seneste år.

FOA medvirker ikke til at afskaffe de pensionsgarantier, som pensionsselskabet Sampension har givet de FOA-medlemmer, hvis overenskomst har placeret deres pensionsopsparing i dette selskab.

Hvis man skal kunne vende på en tallerken ved at blive stående på det samme standpunkt, så må det da kræve tallerkener af en helt særlig beskaffenhed.

Anledningen til det ekstremt lange interview med mig var, at Finanstilsynet efter en ordinær inspektion i PenSam Liv, som administrerer pensionsopsparing for de fleste af FOAs medlemmer, har tjekket de forsikringsaftaler, som selskabet har indgået med den enkelte forsikrede.

Og konklusionen af den gennemgang var, at tilsynet ikke har kunnet finde garantier svarende til garantierne i Sampension.

PenSam har så at sige polstret sig efter at kunne levere det samme, som garantierne ville give, men garantierne er der ikke.

Jeg prøvede i løbet af interviwet – måske en tre-fire gange – at få avisen til at forstå, at medlemmerne i FOA med rette skal kunne forvente, at fagforeningen forfægter deres rettigheder, uanset om det en en kollektiv eller en individuel rettighed.

Eksempelvis har FOA både medlemmer med ret til tjenestemandspension og medlemmer, der gennem overenskomstaftalte pensionsbidrag sparer op til pensioneringen.

Som fagforening skal vi naturligvis beskytte tjenestemændenes ret til den særlige tjenestemandspension, uanset at denne ofte giver en væsentligt bedre pension end det, man kan nå at spare op til gennem de overenskomstaftalte bidrag.

Vi skal naturligvis ikke bare se igennem fingrene med eventuelle overtrædelser af tjenestemændenes pensionsrettigheder blot fordi, at flertallet af FOAs medlemmer ikke er tjenestemænd.

Det ville simpelthen være en syg tanke.
Det er fuldstændig samme situation, som gælder i forhold til forskellige overenskomster indenfor FOAs område med forskellige lønbestemmelser.

Og det er fuldstændig samme situation i forhold til forskelle mellem Sampension og PenSam.

Det enkelte medlems individuelle og kollektive rettigheder skal varetages, uanset om Berlingske vil acceptere det eller ej.

Jeg synes, at det at stå til rådighed for pressens spørgsmål er en del af mit ganske højtlønnede arbejde.
Derfor står står jeg gerne til rådighed for pressen.

En lille smule skelen til, hvad jeg så faktisk har sagt – og som sikkert ligger på bånd – når det siden skal gengives, ville til gengæld ikke være af vejen.

Reference
screendump af Facebook opdateringen finder du her