Det skete der: EU’s biodiversitetsstrategi

020920132150

Det skete der: EU’s biodiversitetsstrategi
‘Bring ikke EU’s naturlovgivning i fare’. Det var den klare besked fra Parlamentet til EU-Kommissionen som i disse dage har kig på EU’s naturdirektiver med henblik på at revidere dem. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Naturen og økosystemerne i EU er nødlidende.
Derfor vedtog EU i 2010 en strategi for inden 2020 at have stoppet den markante tilbagegang af arter og levesteder.

Parlamentet opfordrede ved debatten EU-Kommissionen til at holde fingrene fra de to centrale naturdirektiver, Fugle- og Habitats-direktivet, og effektivt styrke reglerne for miljøinspektioner og fremsætte et nyt forslag til regler om adgang til klage og domstols-prøvelse i miljøsager.

Margrete har været De Grønnes ordfører på sagen, og vi fik et flot afstemningsresultat med 592 for og 52 imod.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her