DF-Nyt: Januar måneds DF’er 2011.


Januar måneds DFer 2011.
1. viceborgmester i Herning, Birgit Jonassen, forlader fra 1. januar Dansk Folkeparti og bliver løsgænger.

Det sker efter længere tids opsparet utilfredshed, fortæller hun til dagbladet, politiken.dk.

»Jeg synes, det er skammeligt, at vi har en god socialpolitik, der drukner i, at det altid drejer sig om flygtninge og indvandrere«, siger Birgit Jonassen.

»Jeg brænder for social- og sundhedspolitikken og synes ikke, DF er det samme parti mere.

Vil man tale familiepolitik, bliver det altid ført over på flygtninge og indvandrere.

Vi skal have en stram politik, men vi har de flygtninge og indvandrere, vi har, og vi skal altså også sørge for at få dem integreret ordentligt« Skriver man på hjemmesiden, politiken.dk

DF-Nyt’s hæderstitel er populær.

For yderlig læsning

Mange har forladt Dansk Folkeparti