Dyresundhed snart på plads

020920132150

Dyresundhed snart på plads
Tirsdag den 8. marts stemmer Parlamentet om EU’s nye dyresundhedslovgivning. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Hvis et flertal stemmer for andenbehandlingen, kan man se frem til en lovgivning der på den positive side sammenkæder dyresundhed og dyrevelfærd.

Loven vil kræve af EU-landenes myndigheder at dyr ikke må lide unødig smerte,
ubehag eller lidelse – også ved sygdomsbekæmpelse.

Samtidig bliver det fremover ejeren af dyrene der får ansvaret for deres velfærd.

Det er lykkedes Den Grønne Gruppe at få en række tiltag i bekæmpelse af antibiotikaresistens ind i loven.

080320160738Herunder at både dyreejere og dyrlæger pålægges kun at bruge antibiotika i begrænset omfang og altid at tage højde for risikoen for antibiotikresistens ved brugen af penicillin.

Kommissionen skal hvert år offentliggøre hvor stort antibiotikresistens-problemet er i EU.

Dette er et første vigtigt skridt i forhold til at kunne bekæmpe problemet.

På den negative side er at Kommissionen ikke forpligtes til at tage næste skridt i form af en egentlig fælles dyrevelfærdslovgivning.

Så her er det stadig op til hvert enkelt EU-land at lovgive for de dyr der er i landet.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her