Emilie fester for bedre praktikforhold

Ordentlige forhold for praktikanter og lærlinge i Europa.
Det er fokus for den kæmpe fest, som Emilie og netværket European Youth Forum holder på pladsen foran Europa-Parlamentet på onsdag, hvor blandt andre Emilie og parlamentets formand taler. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Siden Emilie i 2010 skrev parlamentets rapport om unges adgang til arbejdsmarkedet, har hun arbejdet målrettet på at forbedre forholdene og mulighederne for unge på det europæiske arbejdsmarked.

På onsdag vil en stor del af parlamentets opmærksomhed være rettet mod den såkaldte Esplanade foran parlamentets bygninger.

Her sætter den såkaldte YO! Fest, som Emilie er medarrangør af, fokus på praktik- og lærlingepladser.

120720102128

Foruden Emilie taler parlamentets formand Martin Schulz, som vil blive overrakt et charter,
der sigter mod at sikre ordentlige forhold for praktikanter og lærlinge i Europa.

Chartret fastslår, at det altid er praktikantens læring, der skal være i centrum.

Desuden kræver chartret, at der altid skal underskrives en kontrakt i forbindelse med et praktikophold, og at det ideelt set skal indgå som en meritgivende del af et uddannelsesforløb.

Så en del af meningen med chartret er også at sikre, at praktikophold ikke blot bliver en måde, hvorpå arbejdsgivere kan skaffe sig billig arbejdskraft, som de ellers ville skulle betale en regulær løn for.

Foruden overrækkelsen af chartret og talerne vil festen bestå af en række andre indslag såsom offentlige debatter, åbne mikrofoner, gade teater og slam poetry.

Herudover vil en række belgiske og udenlandske bands optræde i løbet af dagen.

Læs mere her – //youthforum.org/index

For yderlig læsning
Konsekvens om menneskerettigheder efterlyses