Emilies videoforedrag: “Det’ midnat nu i Europa”

Giver det overhovedet mening at diskutere dansk økonomi, eller er vi reelt blot en delstat i Europa?

Skriver SF i sin pressemeddelelse -Og fortsætter

Bør vi gå med i euroen?
Acceptere en harmonisering af velfærdsstaterne og lønstrukturerne?

Stifte et europæisk parti?
Eller er den europæiske føderalisme selve årsagen til Europas problemer?

Hvad gør vi?
Tænketanken FOPA hold i løbet af vinteren 2013 en række foredrag under temaet: HVAD GØR VI?

Nu får du mulighed for at se oplægget, hvis du ikke var der.
(Billedet forsvinder desværre i nogle minutter, men kommer igen.)

Se mere på www.politiskanalyse.org