En nervepirrende valgkamp


En nervepirrende valgkamp
EU fylder alt for lidt i den danske valgkamp.

Men det har enorm betydning hvordan en dansk regering ønsker at arbejde i EU eftersom vigtige dele af vores nationale lovgivning bliver til i en proces hvor Parlamentet og regeringerne (Rådet) sammen bestemmer. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
En samlet blå blok med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har besluttet at bakke op om Storbritanniens krav om genforhandling af vilkårene i EU – et krav som bringer den grundlæggende ligebehandling af EU’s borgere i fare.

Ved at gøre sig selv til halehæng til Storbritannien risikerer Danmark at marginalisere sig selv yderligere.

Vores forbehold sætter os allerede i dag udenfor væsentlige beslutninger – blandt andet derfor er er det vigtigt at vi nu får ændret retsforbeholdet så Danmark kan være med og også gøre sig gældende her – og det er i øvrigt også hul i hovedet at vi ikke også søger indflydelse på flygtningepolitikken.

Blå blok vil gå den modsatte vej og også søge at få Danmark udenfor på velfærdsområdet.

Faktisk stiller blå blok spørgsmål ved hele den fri bevægelighed, som er grundlæggende i EU.

Det vil næppe lykkes hverken for Storbritannien eller blå blok – der er kun plads til og fælles accept af mindre justeringer.

Men hvis blå blok vinder, er det et giftigt signal til resten af EU om at vi ikke vil tage del i det fælles arbejde om at vi ikke vil tage del i det fælles arbejde.

Men kun der har vi en chance for at gøre os gældende. Danmark kæmper i øjeblikket for den danske model i EU:

for at bevare strejkeretten og for at hindre social dumping som vi ser det, helt grotesk med Ryan Air.

Men Venstre og de andre blås forslag vil skubbe os ud af kampen – det er dybt godnat.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her