En stærk og samlet fagbevægelse er afgørende

En stærk og samlet fagbevægelse er afgørende, hvis vi skal håndtere udfordringer som social dumping på arbejdsmarkedet.

Derfor skal vi støtte 3F i konflikten omkring Vejlegården. Skriver Enhedslistens i sin pressemeddelelse

-Og Fortsætter
»Drop 3F og støt det frie valg« lød sloganet på Simon Emil Ammitzbølls papskilt, da Liberal Alliance for nylig holdt sommermøde på den konfliktramte restaurant Vejlegården.

Han er en af mange borgerlige politikere, der har udnævnt Vejlegårdens restauratør til moderne frihedskæmper og fagbevægelsen til Danmarks største mafiaorganisation, hvis metoder skal forbydes.

En almindelig og lovlig konflikt
Man skal vist have helt særlige borgerlige briller på for at se ligheden mellem 3F og Corleone-familien.

Fysisk blokade er der ikke tale om, af den simple grund, at det har været afskaffet siden 1976.

Nej, det, der foregår omkring Vejlegården, er en almindelig faglig konflikt efter spilleregler, der har fungeret godt siden 1899. En arbejdsgiver opsiger sin overenskomst med 3F til fordel for Krifa og lockouter de tre medarbejdere, der er medlem af 3F.

Derfor indleder 3F en strejke mod arbejdsgiveren, og en række andre fagforeninger i LO sympatistrejker.

Retten til at forsvare sin overenskomst
Gennem 110 år har retten til sådanne lovlige, faglige konflikter sikret lønmodtagernes ordentlige vilkår.

Den ret pønser de borgerlige nu på at sløjfe i frihedens navn.
Men det er frihed til en helt specifik gruppe, de vil sikre: Nemlig arbejdsgiverens frihed til at vælge den billigste overenskomst hen over hovedet på medarbejderne.

For Vejlegårdens ejer vælger næppe Krifa, fordi han er et kristent menneske, men fordi han kan spare knapt 7000 kr. om måneden i løn pr. medarbejder.

Og sådan bliver det tydeligt, hvad konflikten i virkeligheden handler om.
Nemlig lønmodtageres ret til at forsvare en ordentlig overenskomst i stedet for at blive løntrykkere i en hel branche.

Vi har brug for en stærk fagbevægelse
Konflikten ved Vejlegården er et billede på de store udfordringer, som er på vores arbejdsmarked i disse år.

Både discountforretninger som Krifa og social dumping er problemer, som der kun er et svar på, hvis man vil sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår: Det er en stærk fagbevægelse, der tør være offensive og udfordre den blå holdning om, at vi skal konkurrere på lønnen med alle andre lande i verden.

Derfor er det afgørende, at den kan stå samlet via LO – modsat de gule fagforeninger, der kører sit eget løb.

Og det er afgørende, at konfliktretten bevares, så vi fortsat kan sikre vores fælles rettigheder via kollektive strejker og sympatistrejker.

Uden denne mulighed er der kun individuelle lønforhandlinger og alles kamp mod alle tilbage.

Det ville nok glæde Liberal Alliance og deres velhavervenner.
I Enhedslisten vil vi hellere kæmpe for flertallets grundlæggende gode arbejdsvilkår, som fagbevægelsen har brugt et århundrede på at opnå.

Med venlig hilsen,
Christian Juhl
/enhedslisten.dk