En trussel mod dansk velfærd?

Et åbent arbejdsmarked stiller Danmark overfor en lang række udfordringer.
SF efterlyser udredning fra regeringen

Er det rimeligt, at EU-borgere med ophold i Danmark skal have ret til samme sociale ydelser som danske statsborgere, selv om de kun har haft arbejde i en kortere periode?

Skriver SF i sin pressemeddelelse –og forsætter
Spørgsmålet var omdrejningspunktet i en længere debat hen over sommeren,
også selv om der langt fra er tale om nye regler.

De sociale rettigheder har faktisk været gældende i mere end halvtreds år og i 1971 blev det besluttet, at vandrende arbejdstagere har ret til de samme sociale ydelser som resten af borgerne i det land, de arbejder i – også når de har mistet deres arbejde.

Det stiller lande som Danmark, hvor de sociale ydelser er skattefinansierede (og ikke forsikringsbaserede), overfor en række særlige udfordringer.

Vi arbejder for at forbedre de sociale rettigheder i EU –men det må selvfølgelig ikke undergrave det danske velfærdssystem.

SF har stillet en række spørgsmål til regeringen, hvor vi beder den om at redegøre for omfanget og for udviklingen gennem de senere år.

Derudover skal regeringen svare på, hvordan den vil sikre, at EU-borgernes sociale rettigheder lever op til de fælles regler samtidig med, at vi sikrer de offentligt betalte velfærdsydelser.

Men også i EU skal der findes frem til en god balanceakt, så de fælles regler ikke undergraver det danske velfærdssamfund. Det er en sag vi vil følge op på. Skriver SF i sin pressemeddelelse.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
SF: Milliardløft til kommunerne