Enhedslisten: Ja til en social finanslov – nej til nedskæringer

I morgen tirsdag den 2. oktober åbner Folketinget, og finanslovsforhandlinger går for alvor i gang. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelse

-Og fortsætter
Regeringen kan forhandle til højre om at forringe vilkårene for fx indvandrere og ledige – eller de kan skabe job og tryghed sammen med Enhedslisten.

For hundredetusinder af danskere er det afgørende, at regeringen vælger det sidste. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i 2. oktober-initiativets demonstration for en solidarisk finanslov og til at støtte op om de offentligt ansattes forbunds aktiviteter.

En enkelt finanslov kan desværre ikke rette op på al den skade, 10 år med VKO og en række asociale reformer har forårsaget. Men Enhedslisten vil med en række krav forsøge at trække i den rigtige retning.

Fleksjobbere skal ikke parkeres
Enhedslisten er stærkt imod den reform af fleksjob og førtidspension, som regeringen har vedtaget sammen med dele af højrefløjen.

At afbøde dens værste konsekvenser indgår i vores hovedudspil til finanslovsforhandlingerne.

Reformen vil bl.a. betyde, at borgere med bare to timers ugentlig arbejdsevne skal visiteres til fleksjob frem for pension.

Hvis det ikke skal ende som en kynisk spareøvelse i at flytte folk fra førtidspension til lav ledighedsydelse på livstid, kræver det, at der bliver oprettet nye fleksjob.

Det vil Enhedslisten sikre gennem en aftale om fleksjob i det offentlige, via en fleksjobfond, der skal give virksomheder økonomisk incitament til at ansætte fleksjobbere, og ved at skabe bedre vilkår for socialøkonomiske virksomheder.

Væk med varighedsbegrænsningen
De mennesker, der på grund af sygdom slet ikke kan arbejde, skal sikres noget at leve af – også selvom de ikke er blevet raske efter 52 uger.

Senest har kræftsyge Johnny Larsens historie kastet lys over, hvor vanvittige sygedagpengereglerne er. Det siger sig selv, at ingen bliver raske af at få frataget deres forsørgelsesgrundlag.

Derfor vil Enhedslisten have varighedsbegrænsningen på sygedagpenge fjernet.
De tre regeringspartier lovede før valget, at det ville ske, og vi agter at holde dem op på løftet.

Mere lighed, mindre fattigdom
Regeringens udspil til en finanslov inkluderer historiens mest slunkne SATS-pulje.

Enhedslisten er ikke en del af SATS-pulje-forliget, fordi puljen finansieres ved at lade overførselsindkomsterne sakke bagud i forhold til den generelle lønudvikling hvert eneste år.

Det betyder i krisetid, at puljen bliver for lille til at finansiere noget som helst.

Og til enhver tid betyder det, at borgere på pension, kontanthjælp og dagpenge bliver gradvist fattigere i forhold til resten af befolkningen.

Enhedslisten vil i den modsatte retning.
Vi vil, blandt andet via en fattigdomshøring den 26. oktober, holde regeringen fast på sin egen målsætning om at mindske ulighed. Vi vil have en social finanslov.

Med venlig hilsen,
Finn Sørensen
110120121547
hjemmeside /enhedslisten.dk