Enhedslisten: Velkommen til en ny regering – nu skal der arbejdes for en ny politik

Enhedslisten står klar til at samarbejde, og vi vil kæmpe for at trække en ny regering til venstre – i en solidarisk, grøn og anstændig retning. Skriver Enhedslistens i sin pressemeddelelse

–Og forsætter
I går præsenterede Helle Thorning en ny regering.

Den byder Enhedslisten varmt velkommen.
Vi glæder os til at samarbejde om at gøre Danmark til et mere retfærdigt, grønt og solidarisk land.

Det er afgørende for Enhedslisten, at en ny regering også fører til en ny politik.

Vigtige fremskridt
Enhedslisten skal ikke deltage i regeringen og skal derfor ikke godkende regeringens program.

Men Enhedslisten fremlagde kort efter valget en række ønsker til regeringsprogrammet.

I går udsendte den nye regering så sit regeringsgrundlag, og jeg kunne med glæde konstatere, at en række af Enhedslistens ønsker var blevet imødekommet.

Det drejer sig blandt andet om kravet om en midlertidig løsning for dagpengemodtagerne, en ambitiøs og forpligtende klimalov og afskaffelsen af de absurde pointsystemer.

Der er også andre ting at glædes over.
De såkaldte fattigdomsydelser afskaffes.
Det vil reducere antallet af børn der lever i fattigdom betydeligt.

Integrationsministeriet nedlægges, og der gennemføres en række forbedringer af udlændingepolitikken, bl.a. lempelser af tilknytningskravet og annullering af gebyrer.

CO2-udledingen skal reduceres med 40 pct. frem til 2020. Det er et ambitiøst mål, som Enhedslisten stod alene med for få år siden.

Kemi og hormonforstyrrende stoffer i vores nærmiljø skal forbydes – igen et synspunkt som Enhedslisten for få år siden stod alene med.

Usolidarisk økonomisk politik
Men der er også store mangler og alvorlige problemer i regeringsgrundlaget.

Særligt på det økonomiske område.
Den asociale tilbagetrækningsreform fastholdes, og der er heller ingen klare løfter om at forlænge dagpengeperioden permanent.

Samtidig er vigtige, retfærdighedsskabende initiativer skrinlagt, bl.a. millionærskatten og en øget bankbeskatning.

Det betyder, at der mangler finansiering til det løft af velfærden, som den nye regering før valget havde stillet i udsigt.

Dette skyldes, at de Radikale med deres borgerlige økonomiske politik, har fået uforholdsmæssig stor indflydelse på regeringsprogrammet.

Det var netop for at undgå dette, at Enhedslisten kæmpede for et rent rødt flertal ved valget.

Det er helt ufostårligt for mig, at de radikale hellere vil holde hånden under bankerne og millionærerne, end at sikre bedre forhold på vores daginstitutioner og skoler.

Enhedslisten knokler videre
Men det sidste ord om den nye regerings økonomiske politik er bestemt ikke sagt.

Helle Thorning er statsminister i en mindretalsregering, som skal søge flertal med andre partier for at få gennemført sin politik.

Enhedslisten står klar til at samarbejde, og ikke mindst til at deltage i forhandlingerne om den kommende finanslov.

Men Enhedslistens mandater er ikke gratis, og vi vil kæmpe fra forhandling til forhandling for at trække en ny regering til venstre – i en solidarisk, grøn og anstændig retning.

Med venlig hilsen
Per Clausen
For yderlig læsning
Hjemmeside /enhedslisten.dk