Er to-statsløsningen død?


Er to-statsløsningen død?
Konklusion fra Europa-Parlamentets Palæstina-delegation 8.-12. februar.

Pressemeddelelse af Margrete Auken
Med stadig større tydelighed har EU insisteret på en to-statsløsning for Palæstina og Israel.

Dog kun i ord: Besættelsen af Palæstina der nu har varet snart 50 år, er ulovlig!
Det blev slået fast af FN allerede i 1967.

Bosættelserne er i strid med al international lovgivning, det er heller ikke til debat (undtagen i Israel som har sin egen lov om at alt land der er kontrolleret af Israels militær, er Israel).

De seneste mange erklæringer fra EU er klare nok: Det er 67-grænserne der gælder med Østjerusalem som hovedstad (22 % af det historiske Palæstina), men en (forhandlet) mindre landudveksling bør ske så nogle af de store bosættelser kan tillægges Israel. Ingen tvivl her.

Ikke desto mindre har EU gennem alle årene reelt accepteret at Israel annekterede mere og mere af Palæstina og samtidig strammede besættelsen så krænkelsen af palæstinensernes menneskerettigheder er blevet stadigt grovere.

Ja EU har, trods verbale protester, nærmest belønnet Israel med et meget nært og favorabelt samarbejde.

Europa-Parlamentets Palæstina-delegation, hvor Margrete er næstformand, var 8.-12. februar i Palæstina og så igen de stadigt grovere krænkelser.

Og igen blev delegationen nægtet adgang til Gaza hvor den ikke har kunnet komme ind siden 2011. Det er en skandale.

Under dette besøg blev det imidlertid lysende klart at EU nu skal insistere på respekt for sin egen lovgivning og egne værdier og gennemføre en konsekvent adskillelse af de ulovlige bosættelser fra selve Israel.

EU skal afbryde al samarbejde med bosættelserne og med enhver anden der samarbejder med nogen derfra (virksomheder, banker, universiteter, sport mv.) Så kan der ske noget.

Det er ikke for sent!
Al snak om for sent og at to-statsløsningen er død, tjener Israels annekteringsplan ligesom også udtrykket, facts on the ground, gør.

Lige nu breder mismodet og håbløsheden sig blandt palæstinenserne, og mistilliden til EU og de europæiske værdier hærger ikke bare palæstinenserne, men store dele af de arabiske befolkninger. De ser jo tydeligt EUs dobbeltmoral.

Situationen nu med de mange knivangreb og de efterfølgende omgående henrettelser af de unge angribere kan let eksplodere for alvor i Palæstina.

Desperationen og volden kan sagtens brede sig også til Europa – det er der klare grunde til som det er klogt at erkende jo hurtigere des bedre.

Kun hvis EU nu også i handling insisterer på sine egne love og værdier så Israel kan se det er alvor, er der en chance for at en fredsproces omsider kan komme i gang!

Den har aldrig været der eftersom Israel aldrig reelt har leveret noget som helst siden Oslo-aftalen –andet end bosættelser.

Så kan håbet igen tændes ikke bare hos unge og gamle palæstinensere, men og de mange israelere der er fuldt klar over at en rigtig to-statsløsning også er Israels eneste mulighed for at overleve som en demokratisk stat.

Men hvad med alle, Facts on the ground?
Mange af de ulovlige byggerier kan udmærket anvendes af hjemvendte flygtninge.
Buldozere kan i øvrigt også bruges i den gode sags tjeneste!

Men dette skal ikke kun ske for Palæstinas og Israels skyld.
Det er også Europas værdighed, troværdighed og tryghed der er på spil.

Notat
(E-Mail Modtaget den 17-02-2016. 15:34)
statement by Delegation for relations with Palestine (Pdf-fil)

For yderlig læsning.
 
Parlamentets Palæstinadelegation
 
Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her