Etisk Råd fraråder religiøs sekt som behandlingstilbud

Kan man henvise klienter til behandling i en religiøs sekt?
Nej, -lyder meldingen fra Etisk Råd i Dansk Socialrådgiverforening.

Rådet beskriver nogle passager fra en henvendelse til rådet,
passager som skaber forudsætninger for udtalelsens indhold.

Følgende fremgår af et brev om sektens behandlingstilbud
Rehabiliteringscentrene har daglige ledere, som selv bor på centrene, og som vi er bekendt med, ikke har nogen former for social- eller sundhedsfaglig ud-dannelse. (Brev fra indbringer)

Hvis misbrugere og psykisk syge skal i behandling på et af sektens behandlingscentre,
skal de sælge eller opsige deres bolig og al medicinen tages fra dem.

De må på intet tidspunkt indtage medicin på sektens behandlingscentre.
Rehabiliteringscentrene (5 stk. rundt om i Danmark, red.) anvender alle, tre dages bøn og faste som metode til at uddrive dæmoner af blandt andet misbrugere og psykisk syge.

Efter de tre dage er den pågældende rask, og behandlingscentrenes medarbejdere arbejder videre med de pågældende handlingsmønstre. Gammel livsstil og dårlige vaner skal gøres op.

Reference
//socialraadgiverne.dk /Dansk Socialrådgiverforening