EU-domstol støtter åbenhed

EU-domstol støtter åbenhed
I en historisk kendelse underkender EU-domstolen Rådets hemmeligholdelse af hvilke medlemslande der stiller hvilke ændringsforslag til lovgivningsudkast. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Hidtil har udkast til lovgivning fra Rådet været fuld af sorte streger der skjuler specifikke medlemslande så offentligheden ikke kan se hvem der stiller og støtter de enkelte ændringsforslag.

Det er ulovligt, mener EU-domstolen, og fremover vil det være muligt at identificere hvilke medlemslande der kæmper for eller imod specifikke paragrafer i lovteksterne.

-Det er fremragende. Åbenhed og gennemsigtighed er en forudsætning for et sundt demokrati, og jeg er lykkelig for at EU-domstolen har bakket Europa-Parlamentet op i kampen mod Rådets lukkethed, siger Margrete Auken.

Ngo’en Access Info Europe søgte i 2008 indsigt i et dokument fra Rådet. Det blev afslået, men efterfølgende fik Access Info Europe opbakning ved Retten i Første Instans i 2009.

Den kendelse ankede Rådet, støttet af Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Spanien og UK.
De mener at Rådet bør kunne tilbageholde oplysninger fra offentligheden af hensyn til “effektiviteten i det lovgivende arbejde”.

Det argument er nu underkendt af EU’s højeste retsinstans som henviser til EU’s egen lovgivning om åbenhed der siger at den størst mulige grad af åbenhed bør finde sted i det lovgivende arbejde.

Sagen har blandt andet været dækket i Journalisten.
//journalisten.dk/mediejurist-nu-har-eu-mere-aabenhed-end-danmark

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her