EU-NYT: Et budget der matcher udfordringerne

Et stort flertal i Parlamentets udvalg for EU’s budget 2014-2020 stemte for at bevare et ambitiøst EU-budget, der kan gøre EU i stand til at handle på de fælles udfordringer.

Samtidig blev Lars Løkkes ønske om rabat skudt eftertrykkeligt ned
– hvem sagde fugle på taget? – Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Der er lagt op til en benhård kamp mellem Parlamentet og EU’s medlemslande om det nye budget.

De fleste lande ønsker at spare på det fælles budget, men et flertal i Parlamentet mener, at det ikke harmonerer med de fælles mål, vi opstillet for 2020: klimaindsats, fattigdomsbekæmpelse, mere forskning og uddannelse og gang i økonomien.

Parlamentet støtter forslag om øgede egenindtægter til EU som eksempelvis energiafgifter, flyafgifter eller skat på finansielle transaktioner.

De skal delvist erstatte landenes indbetalinger til det fælles budget, så vi i tilgift undgår et slagsmål om, hvem der betaler hvor meget, og hvem der får mest af kagen.

Der er også forslag om indførelse af projektobligationer, hvor private investorer kan medfinansiere store infrastrukturprojekter. Det er en glimrende ide, der både muliggør helt nødvendige udbygninger af jernbaner og el-net og skaber arbejdspladser

Endelig er det lykkedes den Grønne Gruppe at få sat øget fokus på bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, nye teknologier samt energi- og transportområdet.

Den hårde kamp for at få kanaliseret så store midler som muligt fra den traditionelle landbrugsstøtte over til økologi, naturbeskyttelse og forskning og udvikling af nye teknologier især inden for vedvarende energi pågår dog stadigvæk.

Parlamentet stemmer om den samlede indstilling torsdag d. 9. juni.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her