Europa-Parlamentet kræver lov om god forvaltning

Et af Lissabontraktatens fremskridt var et retsgrundlag for en forordning, der skulle sikre god og åben forvaltningsskik i alle de europæiske institutioner og agenturer.

Skriver SF i sin pressemeddelelse -Og fortsætter
2,5 år senere har Kommissionen stadig ikke taget initiativ til at lave en bindende forvaltningslovgivning på trods af adskillige opfordringer blandt andet fra den europæiske Ombudsmand.

Dertil kommer at en åben, effektiv og uafhængig forvaltning, hvor borgerne garanteres klare rettigheder er blevet en decideret borgerrettighed sikret i chartret for grundlæggende rettigheder.

For at få gang i processen har Europa-Parlamentet derfor lavet en betænkning der opridser de elementer en ny lov skal indeholde.

Den skal stemmes i denne uge og forventes at få parlamentets fulde opbakning.

En lov om god forvaltning der er bygget på åbenhed, og et serviceprincip hvor hensynet til borgeren er det overordnede, er et vigtigt værn mod korruption, det er med til at skabe et embedsapparat der sætter sin stolthed ind på at give borgerne en forståelig og effektiv behandling, når de henvender sig til institutionerne.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her
 
Parlamentet bakker op om ungdomsgaranti