Europa-Parlamentet sætter skattepolitik på dagsordenen

 width=

Europa-Parlamentet sætter skattepolitik på dagsordenen
Kommissionen har netop præsenteret sit bud på en strategi for større gennemsigtighed omkring skattebetaling i EU, og derfor har Europa-Parlamentet en stor debat om skattepolitik i EU på onsdag i plenarforsamlingen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Medlemsstaterne går hvert år glip af ca. en trillion euro på grund af skattesnyd – et kæmpe brist i tilliden til systemet for de borgere og virksomheder der betaler deres skat som de skal.

Det som Juncker-Kommissionen har fremlagt, er temmelig sølle med kun et enkelt konkret lovforslag.

Kommissionen har med andre ord ikke tænkt sig at tage kampen mod skatteunddragelse alvorligt.

Kommissionen er nødt til at undersøge mulighederne for en minimums selskabsskat og for at få etableret et samlet system for selskabsskat i EU (CCCTB).

Et sådant system giver medlemsstaterne bedre overblik over hvad virksomhederne skal betale i skat i hver medlemsstat.

Samtidig bliver det lettere for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter idet de ikke skal forholde sig til 28 forskellige skattesystemer.

Et sådant fælles system var der stort flertal for i Europa-Parlamentet allerede fra 2012.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her