Europa-Parlamentet støtter bindene mål for vedvarende energi

270320131923

Europa-Parlamentet har i dag stemt for at sikre et bindende mål for vedvarende energi i EU i 2030. Skriver SF i sin pressemeddelelse, modtaget den 21-05-2013 kl. 15:05

-og fortsætter
Margrete Auken var medstiller af yderligere et forslag om også at sætte konkrete tal på dette bindende mål (nemlig 40-45% vedvarende energi), men det var alligevel for meget for det knap så fremsynede Parlament.

Et lille lys er der dog for enden af tunnelen med parlamentets principielle støtte til et bindende mål.

– Det er nedslående at vi ikke allerede nu formår at sætte tal på klima- og energimål for 2030 og dermed få klare rammer for fremtidens energiforsyning.

Efter de seneste måneders triste historier om CO2-kvotemarkedet kan dagens afstemning alligevel betegnes som et fremskridt men vi skal nødvendigvis op på et langt højere ambitionsniveau.

Dagens afstemning er dertil dårligt nyt for de mange tusinde progressive virksomheder i Europa der satser på at udvikle fremtidens energiteknologier og skabe grønne jobs og derfor har brug for klare rammer for deres investeringer.

– Med dagens afstemning spænder Parlamentet ben for de virksomheder i EU der skal sikre vores konkurrencekraft ved at blive førende på fremtidens energiteknologier som for eksempel vindmøller og solpaneler.

Med et ambitiøst mål på 40-45 % vedvarende energi ville vi for alvor have kunnet give den tiltrængte håndsrækning til dem der sætter skub i forandringen og skaber grønne arbejdspladser.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her