Europæisk strategi for ligestilling 2016-2020

Europæisk strategi for ligestilling 2016-2020
Vi er langt fra at have fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter.

En ny strategi til fremme af ligestilling frem mod 2020 skal til afstemning i Parlamentet tirsdag d. 9. juni.

090620150943

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundværdi i EU
og nævnes som noget af det første i Lissabontraktaten.

EU’s indeks for ligestilling viser at de skandinaviske lande er absolut i front, men bare hos vores naboer i Tyskland halter det gevaldigt
både med ret til barsel og ligeløn.

Værst ser det ud i Syd- og Østeuropa.
Forskningen viser at ligestilling både gavner samfundets
sammenhængskraft og økonomien.

Der er derfor bred opbakning til strategien som både har fokus på økonomisk ligestilling og bekæmpelse af diskrimination og især hvordan disse hensyn kan integreres i andre af EU’s politikområder, fx vækstpakker.

Den Grønne Gruppe har særligt kæmpet for også at få anerkendt diskrimination af homoseksuelle og transpersoner som et problem for ligestillingen og opfordrer Kommissionen til lave en køreplan til sikring af disse gruppers rettigheder.

Den Grønne Gruppe opfordrer derudover Kommissionen til at synliggøre ligestilling – eller mangel på samme, mellem mænd og kvinder ved at lave bedre statistik på området.

Læs mere her (EN.pdf)
 
Downlad Strategi til fremme af ligestilling (EN.pdf)

For yderlig læsning.

sf.dk/seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Made in Dagenham, en film om en strejke for ligeløn…