EU’s finanslov til evaluering

EU’s finanslov til evaluering
EU’s 7 årige “finanslov” 2014-2020 skal evalueres.

Den flerårige budgetramme, MFF, sætter rammen for EU’s budget på forskelige politikområder, og den nuværende skal evalueres og muligvis justeres i år 2016. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Mandag d. 25. april skal Europa-Parlamentets anbefalinger diskuteres i budgetudvalget.

Ligesom finanslovsforhandlingerne vi kender hjemme fra Danmark, er EU’s flerårige budget genstand for politisk slagsmål, og samtlige af Europa-Parlamentets politiske udvalg er involveret.

Margrete er med til at lave Miljøudvalgets anbefalinger.

Her har hun foreslået at EU øger sit budget til klima for at kunne vise globalt lederskab efter den internationale klimaaftale fra Paris. Margrete har også foreslået at øge finansieringen til beskyttelse af biodiversitet og særligt til at sikre de beskyttede Natura2000-områder.

Endeligt har Margrete foreslået at EU’s fælles landbrugspolitik (40 pct. af EU’s fælles budget!!!) bør gå igennem et af EU-Kommissionens “fitness check” for at se om EU’s landbrugspolitik tilfører EU værdi, er relevant og effektiv, og om den modarbejder andre dele af EU’s fælles politik.

Efter De Grønnes mening lever EU’s fælles landbrugspolitik nemlig ikke op til at forvalte EU’s naturressourcer på en bæredygtig måde, og EU-penge bør ikke bruges på økonomisk støtte til skade for miljøet.

Europa-Parlamentets anbefalinger til MFF’en skal til afstemning i Strasbourg i juli.

/ec.europa.eu/budget

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her