Farlig skibsophugning

Hvert år bliver omkring 800 skibe sendt til ophugning på sydasiatiske strande til fare for miljøet og arbejderne.

Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter
I 2011 kom over 200 af dem fra Europa, heraf 4 fra Danmark.

På trods af at Basel-konventionen om flytning af farligt affald er underskrevet af stort set alle lande i verden (herunder alle EU-lande), eksporterer europæiske rederier alligevel deres gamle skibe til ophugning i Sydasien, hvor lovgivningen og sikkerheden er meget slappere.

Uden beskyttelse arbejder fattige mennesker med tungmetaller, asbest og giftige dampe for at tjene til dagen og vejen.

Og det på trods af at store dele af skibene kan og bør ophugges og genbruges i Europa.

Det vil gavne miljøet og befolkningen i fattige kystsamfund i Sydasien, og det vil skabe arbejdspladser i Europa.

EU kigger nu på genbrug af skibe i en rapport, der med en grøn svensk ordfører, Carl Schlyter, er på vej igennem Miljøudvalget i Europa-Parlamentet.

mere om sagen her

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her